Permitterte arbeidssøkere omfatter antall helt permitterte og delvis permitterte (med innskrenket arbeidstid). Helt permitterte er inkludert i statistikken over helt ledige og delvis permitterte i statistikken over delvis ledige.

Tabeller

Tidsserier

Månedsserier. Antall, prosent av arbeidsstyrken og endring fra i fjor

Årsgjennomsnitt.  Antall

Forhåndsmeldte driftsinnskrenkninger