Arkiv - Uføretrygd per 31. desember 2008-2017

Infografikk_uføretrygd_201712
Utviklingen i uføretrygd per desember 2017

Fakta