Arkiv - Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) - januar - mars 2019

Her finner du statistikk over personer som får utbetalt arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV i løpet av måneden. Beholdningsstatistikk publiseres månedlig. Statistikken over nye mottakere av AAP og personer som ikke lenger mottar AAP publiseres kvartalsvis.

Statistikknotat

Tabeller

Tidsserier måned - Mottakere av arbeidsavklaringspenger

Beholdning, antall og prosent av befolkningen

Beholdning, antall

Tidsserier kvartal - Mottakere av arbeidsavklaringspenger

Beholdning, antall og prosent av befolkningen

Tidsserier kvartal - Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger

Nye mottakere i kvartalet

Status to måneder før tilgang

En person regnes som ny hvis han/hun mottar arbeidsavklaringspenger i en gitt måned, men ikke mottok arbeidsavklaringspenger i de to foregående månedene.

Tidsserier kvartal -  Avgang fra arbeidsavklaringspenger

Avgang i kvartalet

En person regnes med avgang hvis han/hun mottar arbeidsavklaringspenger i en gitt måned, men ikke mottar arbeidsavklaringspenger i de to kommende månedene.

Arbeidsmarkedsstatus seks måneder etter avgang

For mer informasjon om de ulike definisjonene i statistikkene se "Om Statistikken" under relatert informasjon.

 

 

Fakta