Nye personer med arbeidsavklaringspenger. Status to måneder før. 1.kvartal 2011-2019*

201120122013201420152016201720182019
I alt145921440513262136721470413643136321312115059
Sykepenger944691128488860993038674847582278520
Arbeidssøker/Nedsatt arbeidsevne337134133071317033403162331334074719
Annet og ukjent177518801703189320611807184414871820
* Tall under 4 vises ikke. Grunnlagsdataene er rekjørt tilbake til mars 2010. Dette medfører små avvik fra totaltallene i arkivet