Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. I alt. 4.kvartal 2011-2018*

20112012201320142015201620172018
I alt16 38712 27313 69615 00114 67313 24415 24917 046
Under 30 år1 9411 7821 8652 0061 9952 1042 5502 950
30-59 år12 6108 9599 99110 4809 9769 08110 36211 755
60 år og over1 8361 5321 8402 5152 7022 0592 3372 341

Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. Menn. 4.kvartal 2011-2018*

20112012201320142015201620172018
Mann6 9545 3445 8616 5616 3765 7176 6507 150
Under 30 år9688678789539571 0171 2451 354
30-59 år5 1073 7534 1114 4774 2113 7364 3064 707
60 år og over8797248721 1311 2089641 0991 089

Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. Kvinner. 4.kvartal 2011-2018*

20112012201320142015201620172018
Kvinne9 4336 9297 8358 4408 2977 5278 5999 896
Under 30 år9739159871 0531 0381 0871 3051 596
30-59 år7 5035 2065 8806 0035 7655 3456 0567 048
60 år og over9578089681 3841 4941 0951 2381 252
* Tall under 4 vises ikke. Grunnlagsdataene er rekjørt tilbake til mars 2010. Dette medfører små avvik fra totaltallene i arkivet