Statistikknotat 2. kvartal 2014

Tabeller

Siste måned

Antall, prosent av befolkningen og endring fra i fjor

Oppfølgingsstatus, kjønn, alder og fylke

 

Tidsserier

Antall og prosent av befolkningen

Oppfølgingsstatus, kjønn, alder og fylke

 

Hvor mange av de som er registrert med nedsatt arbeidsevne kommer i arbeid?

Statistikken Overgang til arbeid og stønad gir deg svar på hvor mange av de med nedsatt arbeidsevne som kommer i arbeid. Statistikken viser om personene seks måneder senere er arbeidstakere, arbeidssøkere, registret med nedsatt arbeidsevne, mottar uførepensjon eller alderspensjon. Vi ser også på kjønns-, alders-, og fylkesforskjeller.