Om sykmelding - for den som sykmelder

Det du trenger å vite praktisk og faglig i forbindelse med at du sykmelder pasienter, inkludert statistikk for sykmeldere

Slik sykmelder leger ved koronavirus

Det er bare de som er smittet, antatt smittet eller pålagt karantene, som har rett til sykmelding. Arbeidstakere oppfordres til å jobbe hjemmefra hvis det er mulig.

Publisert: 27.02.2020 | Sist endret: 11.01.2021

Avviste sykmeldinger - spørsmål og svar

NAV har fornyet mottaket av elektroniske sykmeldinger. Sykmeldingen blir i større grad enn tidligere avvist automatisk dersom den ikke er fylt ut riktig. Pasienten må i disse tilfellene få ny sykmelding.

Publisert: 15.10.2019 | Sist endret: 28.11.2019

Oppgaver og milepæler i sykmeldingsperioden

Det er viktig at du som sykmeldende behandler underveis i sykmeldingsperioden vurderer pasientens muligheter for å være i arbeid.

Publisert: 17.06.2013 | Sist endret: 09.11.2017

Elektronisk sykmelding og dialogmeldinger

Sykmeldingene og dialogmeldingene gir mange muligheter i kommunikasjonen mellom de som sykmelder og NAV.

Publisert: 26.08.2013 | Sist endret: 12.12.2019

Digital sykmelding – informasjon til den som sykmelder

Sykmelding fra fastlegen kommer nå digitalt til pasienten.

Publisert: 15.08.2017 | Sist endret: 10.03.2020

Statistikkverktøy for sykmeldere

I verktøyet «Statistikk for sykmelder» kan du som skriver sykmeldinger sammenligne din sykmeldingspraksis med andres.

Publisert: 04.07.2013 | Sist endret: 18.06.2020

Veiledere og håndbøker

Her finner du veiledere og håndbøker i forbindelse med sykmelding og oppfølging av sykmeldte.

Publisert: 26.08.2013 | Sist endret: 10.06.2020

Sykmelding - skjemaer og blanketter

Her finner du aktuelle skjemaer for leger og andre sykmeldere.

Publisert: 26.08.2013 | Sist endret: 03.07.2020