Om sykmelding - for den som sykmelder

Det du trenger å vite praktisk og faglig i forbindelse med at du sykmelder pasienter, inkludert statistikk for sykmeldere

Slik sykmelder leger ved koronavirus

Det er bare de som er smittet, antatt smittet eller pålagt karantene, som har rett til sykmelding. Arbeidstakere oppfordres til å jobbe hjemmefra hvis det er mulig. Egenmelding skal alltid vurderes før sykmelding.

Avviste sykmeldinger - spørsmål og svar

NAV har fornyet mottaket av elektroniske sykmeldinger. Sykmeldingen blir i større grad enn tidligere avvist automatisk dersom den ikke er fylt ut riktig. Pasienten må i disse tilfellene få ny sykmelding.

Statistikkverktøy for sykmeldere

I verktøyet «Statistikk for sykmelder» kan du som skriver sykmeldinger sammenligne din sykmeldingspraksis med andres.

Veiledere og håndbøker

Her finner du veiledere og håndbøker i forbindelse med sykmelding og oppfølging av sykmeldte.