NAV Økonomi stønad har som hovedoppgave å utføre utbetaling- og regnskapsoppgaver for alle ytelser/stønader i NAV, foruten pensjon, herunder avstemming og innberetning. Enheten vedlikeholder også utbetalingsopplysninger, registrerer utleggstrekk og refusjonskrav i disse ytelsene. Enheten har telefontjenester for samhandling med kemnere, namsmenn og internt i NAV. 

NAV Økonomi pensjon har som hovedoppgave å klargjøre utbetaling i pensjons- og uføreytelser, herunder avstemming og innberetning. Enheten vedlikeholder også utbetalingsopplysninger, registrerer utleggstrekk, vederlagstrekk og refusjonskrav i disse ytelsene. Enheten betjener andrelinjetjeneste kompetansekø for utbetaling og regnskap knyttet til pensjons- og uføreytelser. 

NAV Økonomiteneste har ansvar for drifts- og stønadsregnskapet i NAV, autorisering av utbetaling av alle stønadsordninger. Enheten har også sentralt fakturamottak på driftsområdet og ansvar for fakturaløpet frem til fakturaen er betalt. Økonomiteneste sørger også for lønnsutbetaling til ansatte i NAV.