Fakta om NAV

Om NAVs organisering, partnerskapet i NAV, tildelingsbrev og årsrapporter.

Publisert: 16.12.2016 | Sist endret: 15.06.2020

Kva er NAV?

NAV forvaltar ein tredel av statsbudsjettet gjennom ordningar som dagpengar, arbeidsavklaringspengar, sjukepengar, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte.

Publisert: 06.06.2013 | Sist endret: 07.05.2020

Organisering av NAV

NAV er ei landsdekkande offentleg verksemd som omfattar mellom anna Arbeids- og velferdsdirektoratet, ei arbeids- og tenestelinje med lokale NAV-kontor i kommunane, ei ytelseslinje og ei økonomilinje. Sjå meir informasjon og organisasjonskart under relatert informasjon.

Publisert: 16.08.2013 | Sist endret: 25.02.2020

Partnerskapet i NAV

Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) består av både kommunale og statlige tjenester. Partnerskapet mellom kommune og stat er et av hovedgrepene i NAV-reformen, som skal gi brukerne én dør inn til de offentlige velferdstjenestene.

Publisert: 02.07.2013 | Sist endret: 12.06.2019

Tildelingsbrev

Her finner du tildelingsbrev fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Publisert: 12.03.2014 | Sist endret: 22.01.2018

Årsrapport

Se årsrapporten for 2019. Under snarveier finner du tidligere årsrapporter.

Publisert: 28.04.2016 | Sist endret: 30.04.2020

NAV og kunnskap

NAV er en av Norges største leverandører av statistikk og analyser. På denne siden finner du oversikt over alt kunnskapsstoffet NAV produserer eller finansierer, samt kunnskap om NAV.

Publisert: 17.08.2016 | Sist endret: 22.09.2020

Anskaffelser og samfunnsansvar

NAVs anskaffelsesstrategi for perioden 2018-2020.

Publisert: 11.01.2019 | Sist endret: 19.03.2021