I kapittelet om aktiviteter og resultater kan du også lese at:

  • Overgangen til arbeid for registrerte arbeidssøkere var 66 prosent, det samme som i 2017.
  • Markedsarbeidet er styrket med flere markedskontakter, og det er inngått flere intensjonsavtaler med store virksomheter. Avtalene omfatter samarbeid om rekruttering, inkludering og kvalifisering av arbeidssøkere med mål om arbeid. For å få flere i arbeid er det også arrangert et stort antall rekrutteringsaktiviteter.
  • Det er tilsatt flere jobbspesialister, som skal bidra til at personer som trenger tettere oppfølging blir inkludert i arbeidslivet.
  • Hjelpemiddelsentralene hadde høy måloppnåelse og mye aktivitet.
  • Saksbehandlingstidene totalt sett for nasjonale saker er kortere enn i 2017
  • Det var 67 millioner besøk på nav.no – 5 millioner flere enn i 2017.
  • Ventetiden på telefon har gått noe ned, særlig 2. halvår
  • Digital søknad om økonomisk sosialhjelp, digitalisering av sykefraværsoppfølgingen og en komplett løsning for digital søknad om foreldrepenger er noen av IT-leveransene i 2018.

Les mer i Aktiviteter og resultater, kapittel 3 i Årsrapport 2018.