NAV lyser ut FoU-midler for 2024 om sosiale tjenester i NAV-kontoret