Statistikk og analyser

Arbeidsmarkedet i Vestfold juni 2024.png
Arbeidsledigheten i Vestfold juni 2024
Arbeidsmarkedet i Telemark juni 2024.png
Arbeidsledigheten i Telemark juni 2024
Arbeidsmarkedet i Vestfold mai 2024 1.png
Arbeidsledigheten i Vestfold mai 2024
Arbeidsmarkedet i Telemark mai 2024.png
Arbeidsledigheten i kommunene i Telemark mai 2024
Mottakere av uføretrygd i Vestfold mars 2024.png
Mottakere av uføretrygd i Vestfold april 2024
Mottakere av uføretrygd i Telemark mars 2024.png
Mottakere av uføretrygd i Telemark april 2024
Infografikk legemeldt sykefravær Vestfold 1. kvartal 2024.png
Sykefraværet i Vestfold 1. kvartal 2024
 
Inforgrafikk legemeldt sykefravær i Telemark 1. kvartal 2024.png
Sykefraværet i Telemark 1. kvartal 2024
Utbetalinger fra NAV Vestfold og Telemark 2023 - infografikk.png
Utbetalinger 2023