Kontakt NAV (tlf. 55 55 33 33) hvis du har spørsmål om saken din.  

Pressevakten i NAV Oslo:

Pressevakttelefonen for NAV Oslo, mobil 901 12 119 (mottar ikke sms), er betjent mandag - fredag kl 08.00 - 17.00. Pressevakten er ubetjent i helger og på helligdager. Henvendelser kan også sendes per e-post til: nav.oslo.presse@nav.no. This service is for press enquiries only.

Onsdag før skjærtorsdag, 8. april 2020 er pressevakten betjent kl. 08.00-12.00.

Har du spørsmål om nasjonale forhold må du kontakte pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Enkeltsaker som gjelder feil praksis i EU/EØS-saker:
Dersom du har henvendelser om enkeltsaker som gjelder feil praksis i EU/EØS-saker, les først informasjonen på de nasjonale sidene på nav.no. Grunnet stor pågang, ber vi om at journalister sender spørsmålene skriftlig. Henvendelser fra lokal presse kan rettes til nav.oslo.presse@nav.no, mens henvendelser fra rikspresse sendes til presse@nav.no

Mediehenvendelser om enkeltsaker

Vi kan kommentere enkeltsaker dersom vi blir fritatt fra taushetsplikten. Personen som har et forhold til NAV må selv gi NAV fritak fra taushetsplikten inne på Ditt NAV. Fritaket legges under den kategorien saken faller inn under. Journalisten må be vedkommende legge inn følgende tekst på Ditt NAV:        

Jeg bekrefter at jeg fritar NAV for taushetsplikten i forbindelse med (navn på media og journalist) sin omtale av min pågående sak hos NAV. Det innebærer at NAV kan kommentere saken og informere journalisten om saken. Fritaket gjelder fram til (sett inn dato). NAV kan ikke uttale seg om disse delene av min sak: (sett inn).

Vedkommende må fylle inn navn på media, journalist, tidsrom for fritak fra taushetsplikten og om det er deler de ikke ønsker at NAV skal uttale seg om. 

NB: Fritak via Ditt NAV kan ikke benyttes for samtykke i forbindelse med kommunale tjenester.    

Journalisten gir pressevakten en tilbakemelding når teksten er lagt inn. Ta kontakt på nav.oslo.presse@nav.no eller telefon 901 12 119.

Mediehenvendelser vedrørende kommunale tjenester i NAV-kontorene:

Mediehenvendelser om de kommunale NAV-tjenestene i Oslo håndteres på to måter, avhengig av hva saken gjelder:

  • Mediehenvendelser vedrørende kommunale tjenester i NAV-kontorene og/eller brukere med kommunale ytelser blir videreformidlet av pressevakten til den aktuelle enhetslederen i bydelen i Oslo kommune.
  • Mediehenvendelser om kommunale tjenester, som ikke gjelder et spesifikt NAV-kontor, men som gjelder sosiale tjenester i Oslo generelt - rettes til pressekontaktene i Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid

Innsyn i administrative dokumenter

Du kan be om innsyn i Arbeids- og velferdsetatens dokumenter. Les om offentlig journal

Fylkesadministrasjonen i Oslo:

Andre henvendelser til NAV Oslo (statlig fylkesadministrasjon) kan rettes til: nav.oslo@nav.no eller tlf. 22 82 20 00.

Forespørsler vedrørende foredragsholdere til seminarer/konferanser, deltakelse på messer eller studiebesøk til NAV-kontorene i Oslo rettes til: nav.oslo@nav.no

Her finner du NAV-logoer og bilder av fylkesledelsen i NAV Oslo.

Vi er på Twitter og LinkedIn!