Ønsker du å motta pressemeldinger fra NAV Oslo? Send e-post til nav.oslo.presse@nav.no

2020

Aktivitet

3. april kl. 10 Hovedtall om arbeidsmarkedet mars (pressemelding)
4. mai kl. 10 Hovedtall om arbeidsmarkedet april (pressemelding)
29. mai kl. 10 Hovedtall om arbeidsmarkedet mai (pressemelding)
11. juni kl. 8 Legemeldt sykefravær per 1. kvartal 2020 (pressemelding)
3. juli kl. 10 Hovedtall om arbeidsmarkedet juni (pressemelding)
31. juli kl. 10 Hovedtall om arbeidsmarkedet juli (pressemelding)
28. aug. kl. 10 Hovedtall om arbeidsmarkedet august (pressemelding)
2. sept. kl. 8 Legemeldt sykefravær per 2. kvartal 2020 (pressemelding)
2. okt. kl. 10 Hovedtall om arbeidsmarkedet sept. (pressemelding)
30. okt. kl. 10 Hovedtall om arbeidsmarkedet okt. (pressemelding)
27. nov. kl. 10 Hovedtall om arbeidsmarkedet nov. (pressemelding)
2. des. kl. 8 Legemeldt sykefravær per 3. kvartal 2020 (pressemelding)
18. des. kl. 10 Hovedtall om arbeidsmarkedet des. (pressemelding)