Ønsker du å motta pressemeldinger fra NAV Oslo? Send e-post til nav.oslo.presse@nav.no

2020

Aktivitet

27. nov kl. 10 Hovedtall om arbeidsmarkedet nov. (pressemelding)
1. des ettermiddag Ukestall ledighet (pressemelding)
2. des kl. 8 Legemeldt sykefravær per 3. kvartal 2020 (pressemelding)
8. des ettermiddag Ukestall ledighet (pressemelding)
18. des kl. 10 Hovedtall om arbeidsmarkedet des. (pressemelding)
29. jan kl. 10 Hovedtall om arbeidsmarkedet jan. (pressemelding)
12. feb kl. 10 Uføretrygd per desember 2020 (pressemelding)
26. feb kl. 10 Hovedtall om arbeidsmarkedet feb. (pressemelding)
4. mars kl. 8 Legemeldt sykefravær per 4. kvartal 2020 (pressemelding)
26. mars kl. 10 Hovedtall om arbeidsmarkedet mars (pressemelding)
30. april kl. 10 Hovedtall om arbeidsmarkedet april (pressemelding)
28. mai kl. 10 Hovedtall om arbeidsmarkedet mai (pressemelding)
3. juni kl. 8 Legemeldt sykefravær per 1. kvartal 2021 (pressemelding)
30. juli kl. 10 Hovedtall om arbeidsmarkedet juli (pressemelding)
3. sept. kl. 10 Hovedtall om arbeidsmarkedet aug. (pressemelding)
9. sept. kl. 8 Legemeldt sykefravær per 2. kvartal 2021 (pressemelding)
1. okt. kl. 10 Hovedtall om arbeidsmarkedet sept. (pressemelding)
29. okt. kl. 10 Hovedtall om arbeidsmarkedet okt. (pressemelding)
2. des kl. 8 Legemeldt sykefravær per 3. kvartal 2021 (pressemelding)
3. des. kl. 10 Hovedtall om arbeidsmarkedet nov. (pressemelding)
17. des. kl. 10 Hovedtall om arbeidsmarkedet des. (pressemelding)