Statistikk og analyse

NAV Oslo publiserer jevnlig statistikk og analyser på arbeids- og velferdsområdet.

Publisert: 17.06.2014 | Sist endret: 18.03.2020

Korona-virus – statistikk fra NAV Oslo

På denne siden finner du statistikk fra NAV Oslo på områdene dagpenger, ledighet, permitterte og forhåndsinnmeldte driftsinnskrenkninger.

Publisert: 18.03.2020 | Sist endret: 18.05.2021

Arbeidsmarkedet

Ved utgangen av hver måned offentliggjøres statistikk om arbeidsledigheten i Oslo. Tallene kommenteres i en egen pressemelding som offentliggjøres på samme tidspunkt.

Publisert: 24.03.2014 | Sist endret: 28.05.2021

Sykefravær

Hvert kvartal publiseres statistikk over legemeldt sykefravær i fylket. Sykefraværsprosenten angir andelen av planlagte dagsverk som gikk tapt på grunn av legemeldt sykdom.

Publisert: 24.03.2014 | Sist endret: 03.06.2021

Uføretrygd

Under finner du tabeller over antall uføretrygdede i fylket fordelt på bydeler i Oslo og i andel av befolkningen.

Publisert: 24.03.2014 | Sist endret: 12.02.2021

Sosialhjelpsmottakere

På ssb.no/kostra finner du opplysninger om tjenesteproduksjonen i norske kommuner. KOSTRA betyr "Kommune-stat-rapportering" om er kommunenes offisielle rapporter om sin virksomhet til staten. Her kan du blant annet finne andel sosialhjelpsmottakere.

Publisert: 24.03.2014 | Sist endret: 18.02.2015

Bedriftsundersøkelse

Vi gjennomfører en årlig utvalgsundersøkelse blant bedrifter i fylket. Undersøkelsen er en nyttig kilde til bedre kunnskap om bedriftenes etterspørsel etter arbeidskraft.

Publisert: 24.03.2014 | Sist endret: 26.05.2021

Prognose for arbeidsmarkedet

Her finner du NAVs prognose over sysselsetting og arbeidsledighet for landet.

Publisert: 24.03.2014 | Sist endret: 01.02.2021

Brukerundersøkelser

Vi gjennomfører regelmessig brukerundersøkelser for å få måle hvor fornøyde brukere er med NAVs tjenester.

Publisert: 24.03.2014 | Sist endret: 18.09.2017