Uføretrygdede:

2020

2019

Fra 2019 blir tabeller publisert hvert halvår, det vil si for 2. kvartal og 4. kvartal.

2018

2017

2016