2020

2019

2018

2017

 

Det samlede sykefraværet (egenmeldt og legemeldt) er tilgjengelig på SSBs nettsider