Offentlig journal

Du kan be om innsyn i Arbeids- og velferdsdirektoratets dokumenter.

Finn Arbeids- og velferdsdirektoratets saker på eInnsyn.no.

Gå til eInnsyn

Ønsker du innsyn i personopplysningene dine, eller innsyn i en sak der du er part? Det finner du ikke her. Se hvordan du går fram i personvernerklæringen.

Offentlig journal for Arbeids- og velferdsdirektoratet

  • Offentlig journal for Arbeids- og velferdsdirektoratet gjelder kun administrative saker. Det vil si saker under NAVs myndighetsområde, egenforvaltning og utvikling. Typisk finner du saker om NAVs egen administrasjon, økonomiforvaltning og personalforvaltning.
  • Journalen er normalt oppdatert senest fem dager etter at inn-/utgående post er registrert.
  • Eldre saker før 01.01.20: Kontakt arkivtjenesten ved å fylle inn skjema om innsyn.

Dokumenter hos andre enheter i NAV

Ønsker du innsyn i dokumenter hos andre enheter i Arbeids- og velferdsetaten? Kontakt arkivtjenesten ved å fylle inn skjema om innsyn.

Retten til innsyn står i offentleglova. Offentlige journaler ivaretar personvernreglene.