Direktør, NAV Oslo Sonja Skinnarland Pressebilder: Bilde

Ass. direktør og avdelingsdirektør Organisasjon Thone M. Nordlund Pressebilder: Bilde

Avdelingsdirektør Samfunn Ingfrid Milje

Avdelingsdirektør, Arbeidsinkludering Veronica Gjul Gaustad