Rekruttering: Dette kan du gjøre selv

Har du behov for å rekruttere kan du bruke nav.no og lyse ut stillinger og søke etter kandidater på Arbeidsplassen.no.  

Samarbeid om inkluderende rekruttering - kontaktpersoner i NAV i Oslo

NAVs hovedoppdrag er å bidra til at flest mulig kommer i arbeid, særlig de som kan trenge ekstra hjelp til å komme inn på arbeidsmarkedet. Dette er i tråd med satsingen som heter inkluderingsdugnaden

NAV Oslo har markedskontakter som kan bistå din virksomhet med å finne relevant arbeidskraft. Vi kjenner til lokale forhold og gir individuelt tilpassede tjenester. 

Vi kan blant annet 

  • bistå deg med å rekruttere og inkludere kandidater lokalt, regionalt, nasjonalt og i Europa til ulike bransjer
  • avklare aktuelle kandidater 
  • inngå samarbeidsavtale med din virksomhet

Vi kan arrangere jobbmesser og kan tilrettelegge spesielt for din bedrift hvis du har større rekrutteringsbehov. 

Virkemidler for arbeidsinkludering

NAV har en rekke virkemidler som kan være aktuelle hvis du har ansatte som kan stå i fare for å falle ut av arbeidslivet, eller du vil gi nye arbeidssøkere en sjanse til å komme i jobb. Her kan NAV bidra med for eksempel kompensasjon av lønn og hjelp til å tilrettelegge arbeidsplassen.

NAV har utarbeidet en veiviser for virksomheter som ønsker å inkludere personer som står utenfor arbeidslivet. Den er utviklet i tett samarbeid med ulike virksomheter som har kommet med sine ønsker og behov.      

Sjekk ut veiviseren om NAVs virkemidler, som for eksempel lønnstilskudd, mentor og tilby jobb

NAV Hjelpemiddelsentral Oslo bistår ved behov med tilrettelegging av den enkeltes arbeidsplass.  

Statlig virksomhet i Oslo?

NAV St. Hanshaugen har ansvar for å bistå statlige Oslo-virksomheter som ønsker å inkludere personer som er et stykke unna arbeidslivet.

Rekruttere fra utlandet?

NAV EURES kan bistå med å rekruttere arbeidskraft fra Europa, når det ikke er kvalifisert arbeidskraft i Norge. 

EURES-tjenester i NAV Oslo hjelper arbeidsgivere med informasjon, veiledning og rekrutteringsbistand fra EU/EØS-landene.

EURES-rådgiver i NAV Oslo er:

Alternativt kan henvendelser rettes til NAV Servicesenter EURES på telefon 55 55 33 39 tastevalg 2 (kl. 10-14). Du kan også bruke chatten hver fredag mellom klokka 10-13, eller sende en e-post til nav.eures@nav.no

Du kan også ta kontakt med din lokale markedsrådgiver ved nærmeste NAV-kontor(se lenken under avsnittet "Kontaktpersoner i NAV i Oslo"), de har også kunnskap om EURES-tjenesten.