Rekruttering og inkludering

  • bistå deg med å rekruttere og inkludere kandidater lokalt, regionalt, nasjonalt og i Europa til ulike bransjer
  • avklare aktuelle kandidater 
  • inngå samarbeidsavtale med din virksomhet