Arbeidsgivere

EURES-tjenester i NAV Oslo bistår arbeidsgivere som ønsker å rekruttere arbeidskraft fra/til EU/EØS-området. Vi hjelper med utlysning av stillinger i EU/EØS land, rekrutteringstreff, deltakelse på jobbmesser, jobbmatch, informasjon om europeisk arbeidsmarked m.m.

Arbeidssøkere

EURES-tjenester bistår norske arbeidssøkere med informasjon, råd og veiledning om jobbmuligheter, arbeids- og levevilkår i andre EØS-landene. EURES gir også arbeidssøkere fra EU/EØS-land informasjon og veiledning om jobbmuligheter, arbeids- og levevilkår i Norge.

Kontakt Nasjonal EURES kontaktpunkt for mer informasjon om våre tjenester.