Pressemeldinger

Her finner du pressemeldinger fra NAV Oslo.

53 453 personer i Oslo er arbeidsledige

Det er nå 53 453 helt ledige i Oslo, eller 13,8 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 55 711 personer, eller 14,4 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg er 13 184 personer i Oslo registrert som delvis ledige. Nær 9 av 10 nye arbeidssøkere i mars oppgir permittering som årsak til at de melder seg hos NAV i Oslo.

Historisk høy arbeidsledighet i Oslo  

Rekordmange har registrert seg hos NAV i Oslo på kort tid. Siden 10. mars har antall helt arbeidsledige økt med 39 481 personer. Til sammen er 49 498 personer nå helt ledige i Oslo, det vil si 12,7 prosent av arbeidsstyrken, og høyest i landet. - Mange trenger hjelp fra NAV fremover nå. Vi har stor pågang og ber om at folk tar kontakt med oss via de digitale kanalene på nav.no, så får vi hjulpet flest mulig på en god måte, sier Sonja Skinnarland, direktør NAV Oslo. 

Svak økning i legemeldt sykefravær i Oslo

I 4. kvartal 2019 var det legemeldte sykefraværet i Oslo på 4,4 prosent, en økning på 3,4 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2018. Det legemeldte sykefraværet for landet var på 5,3 prosent ved utgangen av året. Oslo er fylket med det laveste sykefraværet.

Februartall 2020: Færre arbeidsledige i Oslo

I februar er 9 885 personer eller 2,5 prosent av arbeidsstyrken i Oslo helt arbeidsledige. Dette er en nedgang på 433 personer eller 4 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Ledigheten for landet er på 2,3 prosent.

Nye tall viser økning i antall uføre

Ved utgangen av 2019 mottok 28 421 personer eller 5,9 prosent av Oslos befolkning mellom 18 og 67 år uføretrygd. Dette er en økning på 6,9 prosent tilsvarende 1 826 personer sammenlignet med samme tid i fjor. Andelen uføre i landet er på 10,3 prosent. 

Liten nedgang i arbeidsledigheten

10 273 personer eller 2,6 prosent av arbeidsstyrken i Oslo er helt arbeidsledige i januar. Dette er en nedgang på 287 personer eller 3 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Ledigheten for landet er på 2,4 prosent.

Nedgang i arbeidsledigheten

9 458 personer eller 2,4 prosent av arbeidsstyrken i Oslo er helt arbeidsledige i desember. Dette er en nedgang på 293 personer eller 3 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Ledigheten for landet er på 2,2 prosent.

Størst ledighetsnedgang i bydel Grorud

– Arbeidsledigheten i Oslo fortsetter å gå ned. Bydeler som har størst nedgang er Grorud, Stovner og Østensjø, sier Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo.

Stabil ledighet i Oslo

9 474 personer eller 2,4 prosent av arbeidsstyrken i Oslo er helt arbeidsledige ved utgangen av oktober. Dette er en nedgang på en prosent eller 96 personer sammenlignet med samme tid i fjor. Ledigheten for landet er på 2,1 prosent.

Høyt utdanningsnivå blant ledige i Oslo

Ledighetsstatistikken for september viser at 9 820 personer av arbeidsstyrken er registrert som helt arbeidsledige i hovedstaden. Nesten halvparten av de helt ledige har høyere utdanning.

Svak økning i sykefraværet

Det legemeldte sykefraværet i Oslo var på 4,0 prosent i 2. kvartal 2019. Det er en økning på 0,1 prosentpoeng sammenlignet med samme tid i fjor, da sykefraværet var på 3,9 prosent. Oslo er det fylket i landet som har lavest sykefravær.

Liten økning i arbeidsledigheten

Ved utgangen av august var 10 427 personer eller 2,7 prosent av arbeidsstyrken i Oslo registrert som helt arbeidsledige. Dette er 234 flere personer enn på samme tid i fjor, en økning tilsvarende 2 prosent. Dette er den nest laveste augustledigheten de siste ti årene.

Fortsatt økning i antall uføre

Ved utgangen av første halvår 2019 mottok 27 604 personer eller 5,8 prosent av Oslos befolkning mellom 18 og 67 år uføretrygd. Dette er en økning på 8,1 prosent eller 2 069 personer sammenlignet med samme tid i fjor. Andelen uføre i landet er på 10,2 prosent.

Godt arbeidsmarked i sommer

Ved utgangen av juli er 10 738 personer eller 2,8 prosent av arbeidsstyrken i Oslo helt arbeidsledige. Dette er en nedgang på 103 personer eller 1 prosent, sammenlignet med samme tid i fjor. Ledigheten for landet er på 2,4 prosent.

Ledigheten øker noe i Oslo

9 685 personer eller 2,5 prosent av arbeidsstyrken i Oslo er helt arbeidsledige ved utgangen av juni. Dette er en økning på 618 personer eller 7 prosent, sammenlignet med samme tid i fjor. Ledigheten for landet er på 2,1 prosent.

Nedgang i sykefraværet

Det legemeldte sykefraværet i Oslo var 4,5 prosent i 1. kvartal 2019, som er en liten nedgang sammenlignet med 1. kvartal i fjor. Oslo har fortsatt det laveste sykefraværet blant fylkene.

Liten økning i arbeidsledigheten i Oslo

Ved utgangen av mai var 9 573 personer eller 2,5 prosent av arbeidsstyrken i Oslo registrert som helt arbeidsledige. Det er en økning fra mai i fjor på 563 personer eller 6 prosent. Ledigheten for landet er på 2,1 prosent.

Bedriftene i Oslo skal ansette flere det kommende året

30 prosent av virksomhetene i Oslo planlegger å ansette flere i løpet av året, ifølge NAV Oslos nye bedriftsundersøkelse. Ca. 15 prosent av bedriftene tror de kommer til å si opp ansatte det kommende året og 56 prosent ser for seg uendret bemanning.

Fortsatt stabil arbeidsledighet i Oslo

Ved utgangen av april er 9 966 personer eller 2,6 prosent av arbeidsstyrken i Oslo registrert som helt arbeidsledige. Dette er en økning fra april i fjor på 192 personer. Ledigheten for landet er på 2,3 prosent.

NAV-utbetalinger i 2018

122 573 personer i Oslo eller 26 prosent av befolkningen i Oslo i alderen 18-66 år, fikk utbetalt en ytelse knyttet til arbeidsliv og sykdom i løpet av 2018. Landsgjennomsnittet er 33 prosent.

Svak økning i arbeidsledigheten i Oslo

Ved utgangen av mars er 10 133 personer eller 2,7 prosent av arbeidsstyrken i Oslo registrert som helt arbeidsledige. Dette er en liten økning fra mars i fjor på 223 personer eller 2 prosent. Ledigheten for landet er på 2,4 prosent.

Stabilt sykefravær i Oslo

4. kvartal 2018 var det legemeldte sykefraværet i Oslo på 4,2 prosent, en nedgang på 1,2 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2017. Oslo er fylket med det laveste sykefraværet i landet.

Stabil arbeidsledighet i Oslo

Ved utgangen av februar er 10 318 personer eller 2,7 prosent av arbeidsstyrken i Oslo registrert som helt arbeidsledige. Dette er en liten økning fra februar i fjor på 239 personer eller 2 prosent. Ledigheten for landet er på 2,5 prosent.

Økning i antall uføre

Ved utgangen av desember 2018 mottok 26 633 personer eller 5,6 prosent av Oslos befolkning uføretrygd. Dette er en økning på 6,9 prosent eller 1 723 personer sammenlignet med samme tid året før. Andelen uføre i landet er på 10 prosent.

2,8 prosent ledighet i Oslo

Ved utgangen av januar er det registrert 10 560 helt arbeidsledige hos NAV i Oslo. Det utgjør 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten for landet er på 2,6 prosent.

Slik blir arbeidsmarkedet i Oslo i 2019

Flere store næringer vil vokse i 2019, viser NAV Oslos ferske prognose over arbeidsmarkedet. – Jeg håper enda flere arbeidsgivere vil bruke muligheten til å inkludere personer som står utenfor arbeidslivet, sier Sonja Skinnarland, ny NAV-direktør i Oslo.

Stabilt sykefravær i Oslo

I 3. kvartal 2018 var det legemeldte sykefraværet i Oslo på 4,5 prosent, en nedgang på 1,2 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Oslo er fylket med det laveste sykefraværet i landet.

Liten økning i antall uføre i Oslo

Ved utgangen av september 2018 var 25 853 personer eller 5,5 prosent av Oslos befolkning i alderen 18-67 år mottakere av uføretrygd. Dette er en økning på 4,5 prosent eller 1105 personer sammenlignet med samme tid i fjor.

Stabil ledighet i oktober

9 570 personer eller 2,5 prosent av arbeidsstyrken i Oslo er helt arbeidsledige ved utgangen av oktober. Dette er 260 færre personer eller 3 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Ledigheten for landet er på 2,2 prosent.

Størst ledighetsnedgang innen bygg og anlegg

9 765 personer eller 2,6 prosent av arbeidsstyrken i Oslo er helt arbeidsledige ved utgangen av september. Dette er en nedgang på 400 personer eller 4 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Ledigheten for landet er på 2,3 prosent.

Liten nedgang i sykefraværet i Oslo

Det legemeldte sykefraværet i Oslo var på 4,1 prosent i 2. kvartal 2018. Det er en nedgang på 2,7 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Oslo er fylket med lavest sykefravær i landet.

Arbeidsledighet: Laveste augusttall siste ti år

Ved utgangen av august var 10 193 personer eller 2,7 prosent av arbeidsstyrken i Oslo registrert som helt arbeidsledige. Dette er 344 færre personer sammenlignet med samme tid i fjor, en nedgang tilsvarende 3 prosent.

Liten økning i antall uføre i Oslo

Ved utgangen av juni 2018 var 25 290 personer eller 5,4 prosent av Oslos befolkning i alderen 18-67 år mottakere av uføretrygd. Dette er en økning på 3,5 prosent eller 857 personer sammenlignet med samme tid i fjor.

Størst ledighetsnedgang i Groruddalen

– Ledigheten i Oslo fortsetter å gå ned. Groruddalsbydelene Stovner, Grorud og Alna har størst nedgang i antall helt ledige med henholdsvis 21, 18 og 13 prosent, sier fylkesdirektør Hege Farnes Hildrum i NAV Oslo.

Ledighetsnedgangen fortsetter i Oslo

9 067 personer eller 2,4 prosent av arbeidsstyrken i Oslo er helt arbeidsledige ved utgangen av juni. Dette er en nedgang på 1 114 personer eller 11 prosent, sammenlignet med samme tid i fjor. Ledigheten for landet er på 2,2 prosent.

Langvarig influensasesong ga økt sykefravær

Det legemeldte sykefraværet i Oslo var 4,8 prosent i 1. kvartal 2018, som er en økning på 3,8 prosent fra 1. kvartal i fjor. Oslo har det laveste sykefraværet blant fylkene.

Nedgangen i arbeidsledigheten fortsetter også i mai

9 010 personer eller 2,4 prosent av arbeidsstyrken i Oslo er helt arbeidsledige ved utgangen av mai. Dette er en nedgang på 961 personer eller 10 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Ledigheten for landet er på 2,2 prosent.

Flere uføre i Oslo

Ved utgangen av mars 2018 var 24 940 personer eller 5,3 prosent av Oslos befolkning mottakere av uføretrygd. Dette er en økning på 2,8 prosent eller 668 personer sammenlignet med samme tid i fjor.

Ny undersøkelse om Oslobedriftenes rekrutteringsbehov

- Mangelen på arbeidskraft i Oslo øker, og nå er det gode muligheter i hovedstadens arbeidsmarked, spesielt for arbeidssøkere med fagbrev innenfor byggfag eller IT-kompetanse, sier fylkesdirektør Hege Farnes Hildrum ved NAV Oslo.

Nedgangen fortsetter også i april

9 774 personer eller 2,6 prosent av arbeidsstyrken i Oslo er helt arbeidsledige ved utgangen av april. Dette er en nedgang på 934 personer eller 9 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Ledigheten for landet er på 2,4 prosent.

1300 færre helt arbeidsledige

9910 personer eller 2,6 prosent av arbeidsstyrken i Oslo er registrert som helt arbeidsledige ved utgangen av mars. Sammenlignet med mars i fjor er nedgangen på 1 322 personer eller 12 prosent. Ledigheten for landet er på 2,5 prosent.

Svak økning i sykefraværet

Det legemeldte sykefraværet i Oslo var på 4,5 prosent i 4. kvartal 2017, en økning på 1,8 prosent fra 4. kvartal i 2016. Oslo er det fylket som har lavest sykefravær.

Langvarig trend med ledighetsnedgang i Oslo

10 079 personer eller 2,7 prosent av arbeidsstyrken i Oslo er helt arbeidsledige ved utgangen av februar. Det er en nedgang fra februar i fjor på 1 399 personer eller 12 prosent. Ledigheten for landet er på 2,5 prosent.

Stabil andel uføre i 2017

Ved utgangen av desember mottok 24 664 personer eller 5,3 prosent av Oslos befolkning uføretrygd. Dette er en økning på 2,7 prosent eller 650 personer sammenlignet med samme tid i fjor. Andelen uføre i landet er på 9,6 prosent.

Ytterligere nedgang i ledigheten

10 238 personer eller 2,7 prosent av arbeidsstyrken i Oslo er helt arbeidsledige ved utgangen av januar. Dette er en nedgang fra januar i fjor på 1 558 personer eller 13 prosent. Ledigheten for landet er på 2,6 prosent.

Fortsatt nedgang i arbeidsledigheten i 2018

– Vi ser for oss at den positive utviklingen fra 2017 vil fortsette i 2018 med en reduksjon i antallet helt ledige på 8 prosent sammenlignet med 2017, sier fylkesdirektør i NAV Oslo, Hege Farnes Hildrum.