Pressemeldinger

Her finner du pressemeldinger fra NAV Nordland.

Nordland hadde 10 515 helt ledige i mars

Ved utgangen av mars 2020 var det 10 515 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 8,5 prosent. Det er 8 091 flere helt ledige enn ved utgangen av februar, og 7 894 flere helt ledige enn på samme tid i fjor. I mars 2019 var ledigheten i Nordland på 2,1 prosent. Økningen fra i fjor utgjør 301 prosent.

Registrer din CV nå

Etter de mest omfattende tiltakene for å begrense smittespredning ble innført den 12. mars, har det i Nordland kommet inn totalt 11 091 søknader om dagpenger. 10 065 av disse gjelder dagpenger ved permittering. For å kunne motta dagpenger er det viktig å sende meldekort hver fjortende dag.

Kraftig økning i arbeidsledigheten i Nordland

Tirsdag 24. mars er det registrert 10 632 helt arbeidsledige i Nordland. Dette er en økning på 8 275 helt ledige de siste to ukene. Ledigheten utgjør nå 8,6 prosent av arbeidsstyrken.

4,2 prosent helt ledige i Nordland

Den siste uken er det registrert 2 800 flere arbeidsledige i Nordland. Det viser foreløpige tall som er publisert på nav.no. Tirsdag 17. mars var det registrert 5 158 helt ledige i Nordland. Dette utgjør 4,2 prosent av arbeidsstyrken, og er en økning på 119 prosent siste uke. For landet som helhet er ledigheten 5,3 prosent, en økning på 128 prosent.

Nordland hadde landets høyeste sykefravær fjerde kvartal 2019

Med legemeldt sykefravær på 6,2 prosent i 4. kvartal 2019 har Nordland fortsatt det høyeste sykefraværet i landet. Deretter følger Finnmark og Oppland med 6,0 prosent. Oslo har lavest sykefravær med 4,4 prosent. I landet som helhet er sykefraværet på 5,3 prosent i 4. kvartal 2019.

Lav februarledighet i Nordland

I februar 2020 er det 2 424 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 2,0 prosent. Det er 228 færre helt ledige enn på samme tid i fjor, en nedgang på 9,0 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 3 010. Dette tilsvarer 2,5 prosent av arbeidsstyrken.

Fortsatt økende andel uføretrygdede i Nordland

Ved utgangen av desember 2019 var 13,6 prosent av befolkningen (18-67 år) i Nordland uføretrygdet. Det er i alt 20 519 mottakere av uføretrygd. Dette er 733 flere personer enn i fjor, som tilsvarer en økning på 3,7 prosent.

Nedgang i januarledigheten i Nordland

I januar 2020 er det 2 593 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 2,1 prosent. Det er 198 færre helt ledige enn på samme tid i fjor, en nedgang på 7,0 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 3 142. Dette tilsvarer 2,5 prosent av arbeidsstyrken.

Færre mottakere av arbeidsavklaringspenger

I desember 2019 var det 5 236 personer i Nordland som mottok arbeidsavklaringspenger. Dette er en nedgang på 843 personer fra samme måned i fjor, noe som tilsvarer en reduksjon på 14 prosent.

Lav desemberledighet i Nordland

I desember 2019 er det 2 386 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 1,9 prosent. Det er 63 færre helt ledige enn på samme tid i fjor, en nedgang på 3,0 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 2 957. Dette tilsvarer 2,4 prosent av arbeidsstyrken.

Nordland har høyest legemeldt sykefravær

Med legemeldt sykefravær på 5,1 prosent i 3. kvartal 2019 er Nordland fylket med det høyeste sykefraværet i landet. Deretter følger Finnmark med 4,9 prosent. Oslo har lavest sykefravær med 3,6 prosent. I landet som helhet er sykefraværet på 4,3 prosent i 3. kvartal 2019.

Stabilt lav ledighet i Nordland

I november 2019 er det 2 312 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 1,9 prosent. Det er 108 færre helt ledige enn på samme tid i fjor, en nedgang på 4,0 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 2 856. Dette tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

Lav oktoberledighet i Nordland

I oktober 2019 er det 2 227 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 1,8 prosent. Det er 102 færre helt ledige enn på samme tid i fjor, en nedgang på 4,0 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 2 744. Dette tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

Nedgang i arbeidsledigheten i Nordland

I september 2019 er det 2 092 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 1,7 prosent. Det er 252 færre helt ledige enn på samme tid i fjor, en nedgang på 11,0 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 2 576. Dette tilsvarer 2,1 prosent av arbeidsstyrken.

Fortsatt høyt sykefravær i Nordland

Nordland har, sammen med Finnmark, landets høyeste sykefravær på 5,9 prosent i 2. kvartal 2019, deretter følger Oppland med 5,5 prosent. Oslo har lavest sykefravær med 4,0 prosent. I landet som helhet er sykefraværet på 4,9 prosent i 2. kvartal 2019.

Lav arbeidsledighet i Nordland

I august 2019 er det 2 276 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 1,8 prosent. Det er 183 færre helt ledige enn på samme tid i fjor, en nedgang på 7,0 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 2 688. Dette tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

Økning i uføretrygdede i Nordland

Ved utgangen av juni 2019 var 13,4 prosent av befolkningen (18-67 år) i Nordland uføretrygdet. Det er i alt 20 180 mottakere av uføretrygd. Dette er 758 flere personer enn i fjor, som tilsvarer en økning på 3,9 prosent.

Fortsatt lav ledighet i Nordland

I juli 2019 er det 2 359 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 1,9 prosent. Det er 128 færre helt ledige enn på samme tid i fjor, en nedgang på 5,0 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 2 761. Dette tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

Stabil lav ledighet i Nordland

I juni 2019 er det 2 217 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 1,8 prosent. Det er 99 flere helt ledige enn på samme tid i fjor, en økning på 5 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 2 715 Dette tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

Nordland har landets høyeste sykefravær

Nordland har sykefravær på 6,4 prosent i 1. kvartal 2019. Dette er høyest sykefravær i landet. Etter Nordland kommer Finnmark med 6,3 prosent og Østfold med 6,2 prosent. Oslo har lavest sykefravær med 4,5 prosent. I landet som helhet er sykefraværet på 5,5 prosent i 1. kvartal 2019.

Fortsatt lav ledighet i Nordland

I mai 2019 er det 2 295 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 1,8 prosent. Det er 170 flere helt ledige enn på samme tid i fjor, en økning på 8 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 2 903. Dette tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

Virksomhetene i Nordland kunne ansatt nesten 5 000 flere i 2019

NAVs bedriftsundersøkelse 2019 Virksomhetene i Nordland kunne ansatt 4874* flere i 2019 hvis søkerne hadde hatt rett kompetanse. Det er spesielt innenfor helse- og sosialsektoren, bygg og anlegg, eiendom og tjenesteyting samt varehandel at mangelen på kvalifikasjoner er størst.

Nedgang i ledigheten i Nordland

I april 2019 er det 2 389 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 1,9 prosent. Det er 86 færre helt ledige enn på samme tid i fjor, en nedgang på 3 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 3 055. Dette tilsvarer 2,5 prosent av arbeidsstyrken.

Økt ledighet i Nordland

I mars 2019 er det 2 632 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 2,1 prosent. Det er 190 flere helt ledige enn på samme tid i fjor, en økning på 8 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 3 340. Dette tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

Stabilt sykefravær i Nordland

Nordland har, sammen med Østfold, landets høyeste sykefravær på 5,9 prosent, deretter følger Finnmark med 5,8 prosent. I landet som helhet er sykefraværet på 5,1 prosent i 4. kvartal 2018.

13,1 prosent uføretrygdede i Nordland

Ved utgangen av 2018 var 13,1 prosent av befolkningen (18-67 år) i Nordland uføretrygdet. Det er i alt 19 790 mottakere av uføretrygd. Dette er 658 flere personer enn i fjor, som tilsvarer en økning på 3,4 prosent.

Lav januarledighet i Nordland

I januar 2019 er det 2 791 helt ledige i Nordland, dette er 67 flere helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,2 prosent, en økning på 2 prosent.

Høyest sykefravær i Nordland

Nordland har hatt nedgang i sykefraværet på 4,7 prosent fra samme kvartal i fjor, mens landet som helhet har en svak nedgang på 1,5 prosent. Til tross for nedgangen, har Nordland fortsatt det høyeste sykefraværet av fylkene.

Økning i ledigheten i november

I november 2018 er det 2 420 helt ledige i Nordland, dette er 180 flere helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,0 prosent, en økning på 8 prosent. I Norge sett under ett er ledigheten uendret i forhold til samme periode i fjor.

Uendret ledighet i Nordland i oktober

I oktober 2018 er det 2 329 helt ledige i Nordland, dette er 78 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 1,9 prosent, en nedgang på 3 prosent. I Norge sett under ett er ledigheten 7 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

Lav ledighet i Nordland i september

I september 2018 er det 2 344 helt ledige i Nordland, dette er 116 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 1,9 prosent, en nedgang på 5 prosent. I Norge sett under ett er ledigheten 8 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

Nordland har høyest sykefravær i landet

Med et legemeldt sykefravær på 5,8 prosent i 2. kvartal 2018 har Nordland en nedgang på hele 6,8 prosent fra samme kvartal i fjor, mot landet som helhet som har en nedgang på 4,1 prosent. Til tross for stor nedgang, har Nordland det høyeste sykefraværet av fylkene.

185 færre ledige i Nordland

I august 2018 er det 2 459 helt ledige i Nordland, dette er 185 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,0 prosent, en nedgang på 7 prosent. I Norge sett under ett er ledigheten 9 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

Ingen endring i sykefraværet i Nordland

Med et legemeldt sykefravær på 6,4 prosent i 1. kvartal 2018 har Nordland en nedgang på 0,1 prosent fra samme kvartal i fjor. Nordland har tredje høyest sykefravær av fylkene.

Historisk lav ledighet i Nordland

I mai 2018 er det 2 125 helt ledige i Nordland, dette er 443 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 1,7 prosent, en reduksjon på 17 prosent siste år. Nordland har aldri hatt lavere ledighet i mai måned tidligere år. I Norge sett under ett er ledigheten 15 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

NAVs bedriftsundersøkelse 2018

Virksomhetene i Nordland kunne ansatt 4 000 flere i 2018 hvis riktige kvalifikasjoner Virksomheter i Nordland kunne ansatt 4 000* flere i 2018 hvis søkerne hadde hatt rett kompetanse. Det er spesielt innenfor helse- og sosialsektoren, bygg og anlegg, undervisning samt transport at mangelen på kvalifikasjoner er størst.

358 færre ledige i Nordland i april

I april 2018 er det 2 475 helt ledige i Nordland, dette er 358 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,0 prosent, en reduksjon på 13 prosent siste år. I Norge sett under ett er ledigheten lavere enn i samme periode i fjor.

519 færre ledige i Nordland

I mars 2018 er det 2 442 helt ledige i Nordland, dette er 519 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,0 prosent, en reduksjon på 18 prosent siste år. I Norge sett under ett er ledigheten lavere enn i samme periode i fjor.

Stabilt høyt sykefravær i Nordland

Med et legemeldt sykefravær på 6,3 prosent i 4. kvartal 2017 har Nordland en økning på 1,6 prosent fra samme kvartal i fjor. Nordland har nest høyest sykefravær av fylkene.

465 færre ledige i Nordland

I februar 2018 er det 2 609 helt ledige i Nordland, dette er 465 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,1 prosent, en reduksjon på 15 prosent. I Norge sett under ett er ledigheten lavere enn i samme periode i fjor.