Pressemeldinger

Her finner du pressemeldinger fra NAV Nordland.

Publisert: 17.06.2014 | Sist endret: 13.01.2021

Lurøyinnbyggerne får statlige NAV-tjenester levert av NAV Rana

Fra 13. januar vil de statlige NAV-tjenestene leveres av NAV Rana. Denne løsningen gir innbyggerne og virksomhetene i Lurøy tilgang til tjenester som tidligere var forbeholdt de større NAV enhetene.

Publisert: 13.01.2021 | Sist endret: 13.01.2021

Økt aktivitet innen handel og servering, færre helt ledige i Nordland

I desember 2020 var det 3 235 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 2,6 prosent. Det er 60 færre helt ledige enn i november.

Publisert: 18.12.2020 | Sist endret: 18.12.2020

FISKERIBEDRIFTER MELDER OM STORT BEHOV FOR ARBEIDSKRAFT

– NAV er klar med kandidater basert på næringens egne krav

Publisert: 14.12.2020 | Sist endret: 14.12.2020

Koronarelatert sykdom påvirker sykefraværet i Nordland

Sykdom knyttet til luftveislidelser utgjør en betydelig andel av økningen i det legemeldte sykefraværet i Nordland i 3. kvartal. Dette tyder på at korona og smittevernstiltak påvirker sykefraværet, til tross for lav smitte i Nordland.

Publisert: 01.12.2020 | Sist endret: 02.12.2020

Reiseliv og service hardest rammet - økning på 40 prosent

Reiseliv, transport og serviceyrker opplever størst økning i ledigheten og er nå de bransjene som har høyest ledighet i Nordland med 898 helt ledige personer. Dette er ei økning på 40 prosent fra forrige måned.

Publisert: 27.11.2020 | Sist endret: 27.11.2020

Ledigheten synker i Nordland, men langtidsledigheten bekymrer

Ved utgangen av oktober 2020 var det 3 135 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 2,5 prosent. Det er 145 færre enn i september, da arbeidsledigheten var på 2,6 prosent.

Publisert: 30.10.2020 | Sist endret: 30.10.2020

Færre mottar arbeidsavklaringspenger i Nordland

I september 2020 var det 5 243 personer i Nordland som mottok arbeidsavklaringspenger (AAP). Dette innebærer en nedgang på 40 personer i løpet av tredje kvartal 2020. Sammenliknet med samme måned i fjor er det en nedgang på 154 personer, noe som tilsvarer en reduksjon på 2,9 prosent.

Publisert: 20.10.2020 | Sist endret: 23.10.2020

463 færre arbeidssøkere i Nordland den siste måneden

Ved utgangen av september 2020 var det 3 280 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 2,6 prosent. Det er 455 færre enn i august, da arbeidsledigheten var på 3,0 prosent.

Publisert: 02.10.2020 | Sist endret: 02.10.2020

Fortsatt høyest sykefravær i Nordland

Med legemeldt sykefravær på 6,1 prosent i 2. kvartal 2020 hadde Nordland fortsatt det høyeste sykefraværet i landet. Deretter følger Troms og Finnmark med 5,9 prosent. Oslo hadde lavest sykefravær med 4,1 prosent. I landet som helhet var sykefraværet på 5,1 prosent i 2. kvartal 2020.

Publisert: 01.09.2020 | Sist endret: 01.09.2020

Nordland har fortsatt lavest ledighet i landet

Ved utgangen av august 2020 var det 3 735 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 3,0 prosent. I juli var arbeidsledigheten 3,2 prosent.

Publisert: 28.08.2020 | Sist endret: 01.10.2020

Ledigheten faller i Nordland - Men fortsatt høyt innen reiseliv og transport

Ved utgangen av juli 2020 var det 3 980 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 3,2 prosent. I juni var arbeidsledigheten 3,4 prosent.

Publisert: 31.07.2020 | Sist endret: 14.12.2020

Ledigheten fortsetter å synke i Nordland - lavest i landet

Ved utgangen av juni 2020 var det 4 173 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 3,4 prosent. I mai var arbeidsledigheten 4,9 prosent.

Publisert: 03.07.2020 | Sist endret: 17.07.2020

Nordland hadde landets høyeste sykefravær i første kvartal 2020

Med legemeldt sykefravær på 7,0 prosent i 1. kvartal 2020 hadde Nordland fortsatt det høyeste sykefraværet i landet. Deretter følger Troms og Finnmark og Innlandet med 6,8 prosent. Oslo hadde lavest sykefravær med 5,1 prosent. I landet som helhet var sykefraværet på 6,1 prosent i 1. kvartal 2020.

Publisert: 10.06.2020 | Sist endret: 10.06.2020

Flere nordlendinger tilbake i jobb

Ved utgangen av mai 2020 var det 6 044 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 4,9 prosent. I april var arbeidsledigheten 7,7 prosent.

Publisert: 29.05.2020 | Sist endret: 29.05.2020

Arbeidsledigheten i Nordland fortsatte å øke i april

Ved utgangen av april 2020 var det 9 569 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 7,7 prosent.

Publisert: 30.04.2020 | Sist endret: 30.04.2020

Over halvparten av nordlendingene fikk NAV-penger i 2019

Det ble utbetalt 64 millioner kroner hver dag i statlige ytelser fra NAV til innbyggere i Nordland i 2019. 53 prosent av alle nordlendinger mottok en statlig ytelse fra NAV minst en gang i løpet av 2019, og 38 prosent i arbeidsfør alder mottok en ytelse som erstatning for inntekt.

Publisert: 20.04.2020 | Sist endret: 21.04.2020

Flere mottakere av arbeidsavklaringspenger første kvartal 2020

I mars 2020 var det 5 420 personer i Nordland som mottok arbeidsavklaringspenger. Dette innebærer en økning på 184 personer i løpet av første kvartal 2020, tilsvarende 3,5 prosent økning. Sammenliknet med samme måned i fjor er det en nedgang på 549 personer, noe som tilsvarer en reduksjon på 9 prosent.

Publisert: 14.04.2020 | Sist endret: 15.04.2020

Nordland hadde 10 515 helt ledige i mars

Ved utgangen av mars 2020 var det 10 515 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 8,5 prosent. Det er 8 091 flere helt ledige enn ved utgangen av februar, og 7 894 flere helt ledige enn på samme tid i fjor. I mars 2019 var ledigheten i Nordland på 2,1 prosent. Økningen fra i fjor utgjør 301 prosent.

Publisert: 03.04.2020 | Sist endret: 03.04.2020

Registrer din CV nå

Etter de mest omfattende tiltakene for å begrense smittespredning ble innført den 12. mars, har det i Nordland kommet inn totalt 11 091 søknader om dagpenger. 10 065 av disse gjelder dagpenger ved permittering. For å kunne motta dagpenger er det viktig å sende meldekort hver fjortende dag.

Publisert: 31.03.2020 | Sist endret: 31.03.2020

Kraftig økning i arbeidsledigheten i Nordland

Tirsdag 24. mars er det registrert 10 632 helt arbeidsledige i Nordland. Dette er en økning på 8 275 helt ledige de siste to ukene. Ledigheten utgjør nå 8,6 prosent av arbeidsstyrken.

Publisert: 24.03.2020 | Sist endret: 24.03.2020

4,2 prosent helt ledige i Nordland

Den siste uken er det registrert 2 800 flere arbeidsledige i Nordland. Det viser foreløpige tall som er publisert på nav.no. Tirsdag 17. mars var det registrert 5 158 helt ledige i Nordland. Dette utgjør 4,2 prosent av arbeidsstyrken, og er en økning på 119 prosent siste uke. For landet som helhet er ledigheten 5,3 prosent, en økning på 128 prosent.

Publisert: 18.03.2020 | Sist endret: 18.03.2020

NAV i Vesterålen samarbeider om oppfølging av bedrifter

På grunn av stort trykk på kontaktsentrene i NAV, og den spesielle situasjonen vi står i, har NAV-lederne i Vesterålen besluttet å samarbeide om oppfølging av bedriftene i regionen.

Publisert: 17.03.2020 | Sist endret: 17.03.2020

Nordland hadde landets høyeste sykefravær fjerde kvartal 2019

Med legemeldt sykefravær på 6,2 prosent i 4. kvartal 2019 har Nordland fortsatt det høyeste sykefraværet i landet. Deretter følger Finnmark og Oppland med 6,0 prosent. Oslo har lavest sykefravær med 4,4 prosent. I landet som helhet er sykefraværet på 5,3 prosent i 4. kvartal 2019.

Publisert: 10.03.2020 | Sist endret: 18.03.2020

Lav februarledighet i Nordland

I februar 2020 er det 2 424 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 2,0 prosent. Det er 228 færre helt ledige enn på samme tid i fjor, en nedgang på 9,0 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 3 010. Dette tilsvarer 2,5 prosent av arbeidsstyrken.

Publisert: 27.02.2020 | Sist endret: 28.02.2020

Fortsatt økende andel uføretrygdede i Nordland

Ved utgangen av desember 2019 var 13,6 prosent av befolkningen (18-67 år) i Nordland uføretrygdet. Det er i alt 20 519 mottakere av uføretrygd. Dette er 733 flere personer enn i fjor, som tilsvarer en økning på 3,7 prosent.

Publisert: 13.02.2020 | Sist endret: 13.02.2020

Nedgang i januarledigheten i Nordland

I januar 2020 er det 2 593 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 2,1 prosent. Det er 198 færre helt ledige enn på samme tid i fjor, en nedgang på 7,0 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 3 142. Dette tilsvarer 2,5 prosent av arbeidsstyrken.

Publisert: 30.01.2020 | Sist endret: 11.06.2020

Færre mottakere av arbeidsavklaringspenger

I desember 2019 var det 5 236 personer i Nordland som mottok arbeidsavklaringspenger. Dette er en nedgang på 843 personer fra samme måned i fjor, noe som tilsvarer en reduksjon på 14 prosent.

Publisert: 14.01.2020 | Sist endret: 15.01.2020

Lav desemberledighet i Nordland

I desember 2019 er det 2 386 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 1,9 prosent. Det er 63 færre helt ledige enn på samme tid i fjor, en nedgang på 3,0 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 2 957. Dette tilsvarer 2,4 prosent av arbeidsstyrken.

Publisert: 19.12.2019 | Sist endret: 19.12.2019

Nordland har høyest legemeldt sykefravær

Med legemeldt sykefravær på 5,1 prosent i 3. kvartal 2019 er Nordland fylket med det høyeste sykefraværet i landet. Deretter følger Finnmark med 4,9 prosent. Oslo har lavest sykefravær med 3,6 prosent. I landet som helhet er sykefraværet på 4,3 prosent i 3. kvartal 2019.

Publisert: 04.12.2019 | Sist endret: 05.12.2019

Stabilt lav ledighet i Nordland

I november 2019 er det 2 312 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 1,9 prosent. Det er 108 færre helt ledige enn på samme tid i fjor, en nedgang på 4,0 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 2 856. Dette tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

Publisert: 28.11.2019 | Sist endret: 29.11.2019

Lav oktoberledighet i Nordland

I oktober 2019 er det 2 227 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 1,8 prosent. Det er 102 færre helt ledige enn på samme tid i fjor, en nedgang på 4,0 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 2 744. Dette tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

Publisert: 31.10.2019 | Sist endret: 01.11.2019

Nedgang i arbeidsledigheten i Nordland

I september 2019 er det 2 092 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 1,7 prosent. Det er 252 færre helt ledige enn på samme tid i fjor, en nedgang på 11,0 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 2 576. Dette tilsvarer 2,1 prosent av arbeidsstyrken.

Publisert: 26.09.2019 | Sist endret: 27.09.2019

Fortsatt høyt sykefravær i Nordland

Nordland har, sammen med Finnmark, landets høyeste sykefravær på 5,9 prosent i 2. kvartal 2019, deretter følger Oppland med 5,5 prosent. Oslo har lavest sykefravær med 4,0 prosent. I landet som helhet er sykefraværet på 4,9 prosent i 2. kvartal 2019.

Publisert: 04.09.2019 | Sist endret: 04.09.2019

Lav arbeidsledighet i Nordland

I august 2019 er det 2 276 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 1,8 prosent. Det er 183 færre helt ledige enn på samme tid i fjor, en nedgang på 7,0 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 2 688. Dette tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

Publisert: 29.08.2019 | Sist endret: 30.08.2019

Økning i uføretrygdede i Nordland

Ved utgangen av juni 2019 var 13,4 prosent av befolkningen (18-67 år) i Nordland uføretrygdet. Det er i alt 20 180 mottakere av uføretrygd. Dette er 758 flere personer enn i fjor, som tilsvarer en økning på 3,9 prosent.

Publisert: 22.08.2019 | Sist endret: 23.08.2019

Fortsatt lav ledighet i Nordland

I juli 2019 er det 2 359 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 1,9 prosent. Det er 128 færre helt ledige enn på samme tid i fjor, en nedgang på 5,0 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 2 761. Dette tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

Publisert: 01.08.2019 | Sist endret: 02.08.2019

Stabil lav ledighet i Nordland

I juni 2019 er det 2 217 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 1,8 prosent. Det er 99 flere helt ledige enn på samme tid i fjor, en økning på 5 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 2 715 Dette tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

Publisert: 28.06.2019 | Sist endret: 28.06.2019

Nordland har landets høyeste sykefravær

Nordland har sykefravær på 6,4 prosent i 1. kvartal 2019. Dette er høyest sykefravær i landet. Etter Nordland kommer Finnmark med 6,3 prosent og Østfold med 6,2 prosent. Oslo har lavest sykefravær med 4,5 prosent. I landet som helhet er sykefraværet på 5,5 prosent i 1. kvartal 2019.

Publisert: 11.06.2019 | Sist endret: 11.06.2019

Fortsatt lav ledighet i Nordland

I mai 2019 er det 2 295 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 1,8 prosent. Det er 170 flere helt ledige enn på samme tid i fjor, en økning på 8 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 2 903. Dette tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

Publisert: 29.05.2019 | Sist endret: 29.05.2019

Virksomhetene i Nordland kunne ansatt nesten 5 000 flere i 2019

NAVs bedriftsundersøkelse 2019 Virksomhetene i Nordland kunne ansatt 4874* flere i 2019 hvis søkerne hadde hatt rett kompetanse. Det er spesielt innenfor helse- og sosialsektoren, bygg og anlegg, eiendom og tjenesteyting samt varehandel at mangelen på kvalifikasjoner er størst.

Publisert: 09.05.2019 | Sist endret: 09.05.2019

Nedgang i ledigheten i Nordland

I april 2019 er det 2 389 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 1,9 prosent. Det er 86 færre helt ledige enn på samme tid i fjor, en nedgang på 3 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 3 055. Dette tilsvarer 2,5 prosent av arbeidsstyrken.

Publisert: 02.05.2019 | Sist endret: 03.05.2019

Over halvparten av nordlendingene fikk NAV-penger i 2018

53 prosent av alle nordlendinger mottok en statlig ytelse fra NAV minst en gang i løpet av 2018, og 39 prosent i arbeidsfør alder mottok en ytelse som erstatning for inntekt.

Publisert: 08.04.2019 | Sist endret: 09.04.2019

Økt ledighet i Nordland

I mars 2019 er det 2 632 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 2,1 prosent. Det er 190 flere helt ledige enn på samme tid i fjor, en økning på 8 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 3 340. Dette tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

Publisert: 28.03.2019 | Sist endret: 28.03.2019

Stabilt sykefravær i Nordland

Nordland har, sammen med Østfold, landets høyeste sykefravær på 5,9 prosent, deretter følger Finnmark med 5,8 prosent. I landet som helhet er sykefraværet på 5,1 prosent i 4. kvartal 2018.

Publisert: 19.03.2019 | Sist endret: 02.10.2020

13,1 prosent uføretrygdede i Nordland

Ved utgangen av 2018 var 13,1 prosent av befolkningen (18-67 år) i Nordland uføretrygdet. Det er i alt 19 790 mottakere av uføretrygd. Dette er 658 flere personer enn i fjor, som tilsvarer en økning på 3,4 prosent.

Publisert: 13.02.2019 | Sist endret: 13.02.2019

Lav januarledighet i Nordland

I januar 2019 er det 2 791 helt ledige i Nordland, dette er 67 flere helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,2 prosent, en økning på 2 prosent.

Publisert: 01.02.2019 | Sist endret: 01.02.2019

Færre mottakere av arbeidsavklaringspenger i Nordland

I desember 2018 var det 6 079 personer i Nordland som mottok arbeidsavklaringspenger. Dette er 1 015 færre personer enn samme tid ett år tilbake, noe som tilsvarer en nedgang på 14 prosent.

Publisert: 14.01.2019 | Sist endret: 02.10.2020

Høyest sykefravær i Nordland

Nordland har hatt nedgang i sykefraværet på 4,7 prosent fra samme kvartal i fjor, mens landet som helhet har en svak nedgang på 1,5 prosent. Til tross for nedgangen, har Nordland fortsatt det høyeste sykefraværet av fylkene.

Publisert: 11.12.2018 | Sist endret: 11.12.2018

Økning i ledigheten i november

I november 2018 er det 2 420 helt ledige i Nordland, dette er 180 flere helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,0 prosent, en økning på 8 prosent. I Norge sett under ett er ledigheten uendret i forhold til samme periode i fjor.

Publisert: 30.11.2018 | Sist endret: 30.11.2018

Uendret ledighet i Nordland i oktober

I oktober 2018 er det 2 329 helt ledige i Nordland, dette er 78 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 1,9 prosent, en nedgang på 3 prosent. I Norge sett under ett er ledigheten 7 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

Publisert: 02.11.2018 | Sist endret: 02.11.2018

Lav ledighet i Nordland i september

I september 2018 er det 2 344 helt ledige i Nordland, dette er 116 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 1,9 prosent, en nedgang på 5 prosent. I Norge sett under ett er ledigheten 8 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

Publisert: 28.09.2018 | Sist endret: 28.09.2018

Nordland har høyest sykefravær i landet

Med et legemeldt sykefravær på 5,8 prosent i 2. kvartal 2018 har Nordland en nedgang på hele 6,8 prosent fra samme kvartal i fjor, mot landet som helhet som har en nedgang på 4,1 prosent. Til tross for stor nedgang, har Nordland det høyeste sykefraværet av fylkene.

Publisert: 12.09.2018 | Sist endret: 12.09.2018

185 færre ledige i Nordland

I august 2018 er det 2 459 helt ledige i Nordland, dette er 185 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,0 prosent, en nedgang på 7 prosent. I Norge sett under ett er ledigheten 9 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

Publisert: 31.08.2018 | Sist endret: 31.08.2018

Ingen endring i sykefraværet i Nordland

Med et legemeldt sykefravær på 6,4 prosent i 1. kvartal 2018 har Nordland en nedgang på 0,1 prosent fra samme kvartal i fjor. Nordland har tredje høyest sykefravær av fylkene.

Publisert: 12.06.2018 | Sist endret: 12.06.2018

Over halvparten av nordlendingene fikk NAV-penger i 2017

53 prosent av alle nordlendinger mottok en statlig ytelse fra NAV minst en gang i løpet av 2017, og 40 prosent i arbeidsfør alder mottok en ytelse som erstatning for inntekt.

Publisert: 05.06.2018 | Sist endret: 05.06.2018

Historisk lav ledighet i Nordland

I mai 2018 er det 2 125 helt ledige i Nordland, dette er 443 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 1,7 prosent, en reduksjon på 17 prosent siste år. Nordland har aldri hatt lavere ledighet i mai måned tidligere år. I Norge sett under ett er ledigheten 15 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

Publisert: 01.06.2018 | Sist endret: 02.10.2020

NAVs bedriftsundersøkelse 2018

Virksomhetene i Nordland kunne ansatt 4 000 flere i 2018 hvis riktige kvalifikasjoner Virksomheter i Nordland kunne ansatt 4 000* flere i 2018 hvis søkerne hadde hatt rett kompetanse. Det er spesielt innenfor helse- og sosialsektoren, bygg og anlegg, undervisning samt transport at mangelen på kvalifikasjoner er størst.

Publisert: 03.05.2018 | Sist endret: 03.05.2018

358 færre ledige i Nordland i april

I april 2018 er det 2 475 helt ledige i Nordland, dette er 358 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,0 prosent, en reduksjon på 13 prosent siste år. I Norge sett under ett er ledigheten lavere enn i samme periode i fjor.

Publisert: 27.04.2018 | Sist endret: 27.04.2018

Færre mottakere av arbeidsavklaringspenger i Nordland

På ett år har det blitt 114 færre personer som mottar arbeidsavklaringspenger i Nordland, men blant unge under 30 år har det ikke vært endring i antall mottakere.

Publisert: 20.04.2018 | Sist endret: 28.05.2018

519 færre ledige i Nordland

I mars 2018 er det 2 442 helt ledige i Nordland, dette er 519 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,0 prosent, en reduksjon på 18 prosent siste år. I Norge sett under ett er ledigheten lavere enn i samme periode i fjor.

Publisert: 23.03.2018 | Sist endret: 23.03.2018

Stabilt høyt sykefravær i Nordland

Med et legemeldt sykefravær på 6,3 prosent i 4. kvartal 2017 har Nordland en økning på 1,6 prosent fra samme kvartal i fjor. Nordland har nest høyest sykefravær av fylkene.

Publisert: 14.03.2018 | Sist endret: 14.03.2018

465 færre ledige i Nordland

I februar 2018 er det 2 609 helt ledige i Nordland, dette er 465 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,1 prosent, en reduksjon på 15 prosent. I Norge sett under ett er ledigheten lavere enn i samme periode i fjor.

Publisert: 02.03.2018 | Sist endret: 02.10.2020