Lokal informasjon

NAV Arbeidslivssenter Nordland er et ressurs- og kompetansesenter for et inkluderende arbeidsliv.

Publisert: 17.06.2014 | Sist endret: 17.02.2021

Hva kan NAV Arbeidslivssenter bidra med?

NAV Arbeidslivssenter Nordland bistår virksomheter og bedrifter med råd for å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet.

Publisert: 21.03.2014 | Sist endret: 19.01.2021

Kontakt NAV Arbeidslivssenter Nordland

Kontaktinformasjon for ansatte ved NAV Arbeidslivssenter Nordland

Publisert: 27.06.2014 | Sist endret: 21.04.2021

HelseIArbeid i Nordland

God jobbhverdag, tross plager

Publisert: 24.10.2019 | Sist endret: 11.03.2021

IA-bransjeprogram

I IA-avtalen 2019-2022 er 7 bransjer prioritert.

Publisert: 24.05.2019 | Sist endret: 14.01.2021

Delta i prosjekt med kompetansetiltak for sykmeldte?

Mange langtidssykmeldte arbeidstakere kan ikke gå tilbake til sin tidligere arbeidsgiver på grunn av skade eller sykdom. Derfor er det satt i gang et prosjekt med kompetansetiltak for denne gruppen. Målet med prosjektet er å få kunnskap om kompetanse som kan styrke arbeidstilknytningen til langtidssykmeldte arbeidstakere.

Publisert: 09.11.2020 | Sist endret: 14.12.2020

Tilskudd til ekspertbistand

Tilskudd til ekspertbistand er en del av IA-avtalen, og skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen.

Publisert: 02.09.2019 | Sist endret: 06.04.2021

Våre kurs

Kurs for et mer inkluderende arbeidsliv fra NAV Arbeidslivssenter Nordland.

Publisert: 20.03.2019 | Sist endret: 28.09.2020

Hva er en arbeidsgiverlos?

Arbeidsgiverlosen har særskilt kompetanse på psykisk helse og arbeid. Losen skal være en støtte til arbeidsgivere der målet er å hindre medarbeidere i å falle ut av arbeid, og inkludere nye medarbeidere.

Publisert: 29.05.2013 | Sist endret: 30.11.2020

Informasjonsmøte om HelseIArbeid

6. juni -19 arrangerte NAV Arbeidslivssenter og Helgelandssykehuset i Sandnessjøen et orienteringsmøte for arbeidsgiverne om HelseIArbeid.

Publisert: 13.06.2019 | Sist endret: 02.10.2020

IA-avtale signert

En ny IA-avtale for perioden 2019-2022 ble inngått den 18. desember 2018. For de bedriftene som har vært IA-virksomheter, vil dette innebære noen vesentlige endringer.

Publisert: 07.01.2019 | Sist endret: 25.08.2020