Spørsmål kan og rettes til NAVs Arbeidsgivertelefon 55 55 33 36 

 

Ledelse og stab 

 
Siw Lauritzen                        Avdelingsdirektør 48 16 00 57
Gunnvor Valla                       Avdelingsleder avdeling Sør 90 97 38 52
Monica Holand Løknes     Fungerende avdelingsleder avdeling Midt 90 67 83 87
Karin Ljunggren                   Kontorstøtte 90 96 53 33
Øyvind Tcholarie                  Kontorstøtte 48 16 00 40

Spesialfunksjoner

 
Hilde Arnø                                Arbeidslivscoach 90 15 33 18
Monica Holand Løknes       Arbeidsgiverlos 90 67 83 87
   

Rådgivere Avdeling Sør / Region Helgeland

 
Anne-Lise Solberg 90 86 23 01
Berit Hagh 48 16 00 61
Brigt Aslak Hjelle 48 16 00 54
Hilde Kristin Røssvoll 48 16 00 44
Odd-Willy Mikkelsen 90 06 99 33
Trond Briel 48 16 00 43
   

Rådgivere Avdeling Midt / Region Salten

 
   
Ben Stenvold 92 07 85 44
Esther Kaspersen 48 16 00 53
Mona Axelsen 48 16 00 47
Reidun Walenius 48 16 00 45
Silje Nilsen 97 58 44 42
   

Rådgivere Avdeling Nord / Region Ofoten 

 
Bengt Roald Larsen 41 24 13 13
Ellen Krane 48 16 00 49
Trude Thune 48 16 00 56

Rådgivere Avdeling Nord / Region Lofoten og Vesterålen

 
Arild Reierth 90 88 85 64
Christine Blekastad 48 16 00 39
Kjetil Larsen 46 50 20 03