Kontakt NAV Arbeidslivssenter Nordland

 
Siw Lauritzen                        Avdelingsdirektør 48 16 00 57
Gunnvor Valla                       Avdelingsleder avdeling Sør 90 97 38 52
Karin Ljunggren                   Kontorstøtte 90 96 53 33
Øyvind Tcholarie                  Kontorstøtte 48 16 00 40
 
Grete Mosand            Prosjektleder kompetansetiltaket 95 81 82 80
Hilde Arnø                   Arbeidslivscoach 90 15 33 18
 
Berit Hagh 48 16 00 61
Brigt Aslak Hjelle 48 16 00 54
Hilde Kristin Røssvoll 48 16 00 44
Odd-Willy Mikkelsen 90 06 99 33
Terje Jensen 41 12 69 45
Trond Briel 48 16 00 43
 
Ben Stenvold 92 07 85 44
Esther Kaspersen 48 16 00 53
Lill Tove Furre 41 81 84 73
Marie Fjellheim Ingebrigtsen 97 54 06 11
Reidun Walenius 48 16 00 45
Silje Nilsen 97 58 44 42
 
Bengt Roald Larsen 41 24 13 13
Ellen Krane 48 16 00 49
Trude Thune 48 16 00 56
 
Arild Reierth 90 88 85 64
Christine Blekastad 48 16 00 39
Kjetil Larsen 46 50 20 03