Hva kan NAV Arbeidslivssenter bidra med?

  • Arbeidsmiljøportalen gir ledere, tillitsvalgte og verneombud felles verktøy for å jobbe med arbeidsmiljø
  • Idebanken har samlet metoder og verktøy samt forteller om  virksomheter som lykkes med et inkluderende arbeidsliv
  • STAMI sin nettside informerer om forskning og fakta på arbeidsmiljø
  • Kunnskapsbanken er et nettsted om hjelpemidler, tilrettelegging og tolk
  • Arbeidstilsynets nettside gir oversikt over regelverk, Helse, Miljø og Sikkerhet, roller i partssamarbeidet og ulike tema som angår arbeidsmiljø og arbeidsforhold
  • Følg NAV Arbeidslivssenter Nordland på facebook for informasjon om webinar og nyheter om IA