Ledere, tillitsvalgte og verneombud kan få faglig bistand til å utvikle en mer inkluderende arbeidsplass. Vi kan hjelpe til med å analysere, planlegge og evaluere utfordringer på arbeidsplassen og anbefale tiltak.

Våre rådgivere kan bistå med råd og veiledning og bidra til kompetanseheving gjennom prosesser og kursmoduler tilpasset virksomhetens behov.

Ønsker du å kontakte NAV Arbeidslivssenter Nordland?

Ring arbeidsgivertelefonen på 55 55 33 36 

Kontakt oss via vårt digitale kontaktskjema på nav.no.  

Skriv en e-post til: nav.arbeidslivssenter.nordland@nav.no  

Ta direkte kontakt med en rådgiver på mobil eller e-post. Se side med kontaktinformasjon til ansatte ved NAV Arbeidslivssenter Nordland

 

Nyttige lenker: