HelseIArbeid i Nordland

God jobbhverdag, tross plager

Ønsker din arbeidsplass å jobbe med arbeidsmiljø og forebygging av fravær?

HelseIArbeid er et samarbeid mellom sykehusene i regionen og NAV Arbeidslivssenter Nordland. 

Sammen tilbyr vi helsefremmende og forebyggende kunnskapsformidling på arbeidsplassen til bedrifter som ønsker å jobbe med arbeidsmiljø og forebygging av fravær. Målet er å fremme mestring og arbeidsdeltagelse ved helseplager og skape et arbeidsmiljø der det er rom for alle på tross av plager.

HelseIArbeid har to hovedelementer, et bedriftstiltak og et individtiltak.


Bedriftstiltaket består av trygghetsskapende helseinformasjon om de vanligste helseplagene, etterfulgt av en IA-prosess med fokus på egen arbeidshverdag.


Individtiltaket tilbyr rask tverrfaglig utredning og arbeidsfokusert avklaring (poliklinikk) etter henvisning fra fastlege.

Se film om HelseIArbeid

Ta gjerne en titt på introduksjonsheftet til HelseIArbeid. Du finner det under relatert innhold til høyre på siden.


Ønsker du mer informasjon om HelseIArbeid på arbeidsplassen? 

Ta kontakt med NAV Arbeidslivssenter Nordland.

 

For mer informasjon om HelseIArbeid-tilbudet i regionen, se

Helgelandssykehusets informasjon om HelseIArbeid på Helgeland


Nordlandssykehusets informasjon om HelseIArbeid i Salten, Lofoten og Vesterålen


Universitetssykehuset Nord-Norges informasjon om HelseIArbeid i Ofoten

 

Flere kilder til informasjon om HelseIArbeid