Oversikt på våre kurs: www.nav.no/kurs og velg Nordland

                             

IA webinar:

Korte og informative webinar om tema: Arbeidsmiljø, Sykefravær, Rekruttering & Inkludering, Senior & Livsfase.

Link IA webinar

 

På jobben - podcast om inkluderende arbeidsliv:

Hold deg faglig oppdatert om aktuelle tema innen inkluderende arbeidsliv https://paajobben.no