Sykmeldt - hva nå?

Hvis du blir sykmeldt, trenger du å kjenne til hvilke regler som gjelder for oppfølging og for å få utbetalt sykepenger.

Sykmelding

En sykmelding er aktuell når det er medisinske grunner som hindrer at du kan være på jobb. Den som sykmelder deg skal alltid vurdere om det er tungtveiende medisinske grunner til at en du skal være borte fra arbeidet, både ved førstegangs og senere sykmeldinger. Dersom sykmelding er nødvendig, skal gradert sykmelding være første alternativ. Les om ulike former for sykmelding.

Hos de aller fleste fastleger får du digital sykmelding. Du finner den ved å logge deg inn på nav.no - Ditt sykefravær. Herfra kan du sende sykmeldingen til arbeidsgiveren din.

Hvis du ikke finner sykmeldingen din på nav.no, kan det hende at den ikke er sendt digitalt fra den som har sykmeldt deg, dette gjelder blant annet sykmeldinger som blir skrevet ut på sykehusene. Du kan lese mer om digital sykmelding.

Sykepenger

Er du i jobb, vil du normalt ha rett til sykepenger. Det er ulike regler avhengig av hva slags arbeid du har eller hvilken situasjon du er i. Se hvilke regler som gjelder for deg og hva du må gjøre for å få sykepenger.

Hvis du blir syk før eller mens du er på ferie, kan du ha krav på å få utsatt feriedagene. Les mer om sykdom i ferien på arbeidtilsynet.no. Vær oppmerksom på at det er egne regler hvis du er sykmeldt og har tenkt deg utenlands.

Har du en langvarig eller kronisk sykdom som medfører risiko for særlig stort sykefravær, kan du eller arbeidsgiveren din søke om at NAV dekker sykepengene i arbeidsgiverperioden.

Er du gravid og frisk, men arbeidet eller forhold på arbeidsplassen kan skade fosteret, kan du ha rett til svangerskapspenger.

Du kan komme tilbake tidligere

Visste du at du kan begynne å jobbe igjen før sykmeldingsperioden er utløpt? Du trenger ikke lenger gi beskjed til NAV på forhånd. Det er heller ikke nødvendig å be legen om friskmelding. Du friskmelder deg selv og gjør bare en avtale med arbeidsgiveren din.

Mens du er sykmeldt

Som hovedregel er du forpliktet til å ta imot tilbud om utredning, behandling, tilrettelegging og tiltak når du er sykmeldt. Målet er at sykefraværet ditt ikke skal bli unødvendig langt. Når du er logget inn på Ditt sykefravær, finner du en tidslinje som viser deg hva som skjer underveis i sykefraværet.

Ta gjerne en kikk på noen små filmer: