Digital sykmelding – informasjon til sykmeldte

Du kan sende sykmeldingen digitalt til arbeidsgiveren din i stedet for å levere den på papir.

Stadig flere får nå den digitale sykmeldingen. Gjelder det deg, får du en SMS eller e-post fra NAV med en lenke kort tid etter at du er blitt sykmeldt. Hvis du klikker på lenken og logger inn på nav.no, blir du sendt direkte til «Ditt sykefravær». Der finner du sykmeldingen din, pluss nyttig informasjon om hva som skjer under sykefraværet.

Du kan sende en del av sykmeldingen elektronisk

Fra nav.no kan du sende sykmeldingen til arbeidsgiveren din. Inne på «Ditt sykefravær» vil du bli guidet gjennom stegene. Arbeidsgiveren din kan finne sykmeldingen i meldingsboksen sin i Altinn og sende den videre til den lederen som har ansvar for å følge deg opp mens du er sykmeldt.

Innholdet er det samme som i papirversjonen, det vil si at diagnosen din ikke er synlig for arbeidsgiveren din. Du kan se mer om dette inne på Ditt Sykefravær, under punktet «Dette får arbeidsgiveren din se».

Hvis du ikke har arbeidsgiver, sendes sykmeldingen automatisk til NAV.

Har du flere arbeidsgivere, må legen skrive en sykmelding til hver av dem. Det gjelder også den tradisjonelle sykmeldingen på papir.

Du kan fortsatt velge å levere sykmeldingen på papir hvis du heller vil det.

Si fra til arbeidsgiveren din

Den digitale sykmeldingen er ny for arbeidsgiveren din også, så det er fint om du sier fra når du har sendt den fra deg.

Del D av sykmeldingen

I deler av landet gjelder også den digitale søknaden om sykepenger – det som tilsvarer del D av papirsykmeldingen.

  • Aust-Agder (allerede fra 1. september)
  • Finnmark
  • Nordland (allerede fra 1. oktober)
  • Nord-Trøndelag
  • Oppland
  • Sør-Trøndelag
  • Troms
  • Vest-Agder

Jobber du i et av disse fylkene trenger du ikke bruke del D på papir. Du vil i stedet få en lenke der du fyller ut opplysningene som trengs for å beregne sykepengene dine. I de øvrige fylkene må del D sendes på papir inntil 15. januar, når digitaliseringen har nådd hele landet.

Enn så lenge leverer du del D til den som skal utbetale sykepengene: enten arbeidsgiveren eller NAV. Spør arbeidsgiveren din om du er i tvil. Hvis du ikke har arbeidsgiver, er det NAV som skal ha del D. Les mer om hvor sykmeldingen skal sendes.

Del D fikk du på papir fra den som sykmeldte deg.

Om pålogging

For å kunne logge deg inn på Ditt NAV, trenger du BankID, Buypass eller Commfides. BankID får du fra banken din. Hvis du ikke har eller kan skaffe noen av delene, må du fortsatt levere sykmeldingen din på papir.

Les mer om innlogging på nav.no.

Vi vil gjerne ha dine tilbakemeldinger

Bruk gjerne tilbakemeldingsknappen når du er inne på Ditt sykefravær på nav.no, så er du samtidig med og påvirker hvordan tjenesten blir når den er ferdig.