Pressemeldinger

Her finner du pressemeldinger fra NAV Nordland.

Nordland har høyest legemeldt sykefravær

Med legemeldt sykefravær på 5,1 prosent i 3. kvartal 2019 er Nordland fylket med det høyeste sykefraværet i landet. Deretter følger Finnmark med 4,9 prosent. Oslo har lavest sykefravær med 3,6 prosent. I landet som helhet er sykefraværet på 4,3 prosent i 3. kvartal 2019.

Stabilt lav ledighet i Nordland

I november 2019 er det 2 312 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 1,9 prosent. Det er 108 færre helt ledige enn på samme tid i fjor, en nedgang på 4,0 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 2 856. Dette tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

Lav oktoberledighet i Nordland

I oktober 2019 er det 2 227 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 1,8 prosent. Det er 102 færre helt ledige enn på samme tid i fjor, en nedgang på 4,0 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 2 744. Dette tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

Nedgang i arbeidsledigheten i Nordland

I september 2019 er det 2 092 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 1,7 prosent. Det er 252 færre helt ledige enn på samme tid i fjor, en nedgang på 11,0 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 2 576. Dette tilsvarer 2,1 prosent av arbeidsstyrken.

Fortsatt høyt sykefravær i Nordland

Nordland har, sammen med Finnmark, landets høyeste sykefravær på 5,9 prosent i 2. kvartal 2019, deretter følger Oppland med 5,5 prosent. Oslo har lavest sykefravær med 4,0 prosent. I landet som helhet er sykefraværet på 4,9 prosent i 2. kvartal 2019.

Lav arbeidsledighet i Nordland

I august 2019 er det 2 276 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 1,8 prosent. Det er 183 færre helt ledige enn på samme tid i fjor, en nedgang på 7,0 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 2 688. Dette tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

Økning i uføretrygdede i Nordland

Ved utgangen av juni 2019 var 13,4 prosent av befolkningen (18-67 år) i Nordland uføretrygdet. Det er i alt 20 180 mottakere av uføretrygd. Dette er 758 flere personer enn i fjor, som tilsvarer en økning på 3,9 prosent.

Fortsatt lav ledighet i Nordland

I juli 2019 er det 2 359 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 1,9 prosent. Det er 128 færre helt ledige enn på samme tid i fjor, en nedgang på 5,0 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 2 761. Dette tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

Stabil lav ledighet i Nordland

I juni 2019 er det 2 217 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 1,8 prosent. Det er 99 flere helt ledige enn på samme tid i fjor, en økning på 5 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 2 715 Dette tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

Nordland har landets høyeste sykefravær

Nordland har sykefravær på 6,4 prosent i 1. kvartal 2019. Dette er høyest sykefravær i landet. Etter Nordland kommer Finnmark med 6,3 prosent og Østfold med 6,2 prosent. Oslo har lavest sykefravær med 4,5 prosent. I landet som helhet er sykefraværet på 5,5 prosent i 1. kvartal 2019.

Fortsatt lav ledighet i Nordland

I mai 2019 er det 2 295 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 1,8 prosent. Det er 170 flere helt ledige enn på samme tid i fjor, en økning på 8 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 2 903. Dette tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

Virksomhetene i Nordland kunne ansatt nesten 5 000 flere i 2019

NAVs bedriftsundersøkelse 2019 Virksomhetene i Nordland kunne ansatt 4874* flere i 2019 hvis søkerne hadde hatt rett kompetanse. Det er spesielt innenfor helse- og sosialsektoren, bygg og anlegg, eiendom og tjenesteyting samt varehandel at mangelen på kvalifikasjoner er størst.

Nedgang i ledigheten i Nordland

I april 2019 er det 2 389 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 1,9 prosent. Det er 86 færre helt ledige enn på samme tid i fjor, en nedgang på 3 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 3 055. Dette tilsvarer 2,5 prosent av arbeidsstyrken.

Økt ledighet i Nordland

I mars 2019 er det 2 632 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 2,1 prosent. Det er 190 flere helt ledige enn på samme tid i fjor, en økning på 8 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 3 340. Dette tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

Stabilt sykefravær i Nordland

Nordland har, sammen med Østfold, landets høyeste sykefravær på 5,9 prosent, deretter følger Finnmark med 5,8 prosent. I landet som helhet er sykefraværet på 5,1 prosent i 4. kvartal 2018.

2 659 helt ledige i Nordland

I februar 2019 er det 2 659 helt ledige i Nordland, dette er 50 flere helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,1 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkludere arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 3 329. Dette tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

13,1 prosent uføretrygdede i Nordland

Ved utgangen av 2018 var 13,1 prosent av befolkningen (18-67 år) i Nordland uføretrygdet. Det er i alt 19 790 mottakere av uføretrygd. Dette er 658 flere personer enn i fjor, som tilsvarer en økning på 3,4 prosent.

Lav januarledighet i Nordland

I januar 2019 er det 2 791 helt ledige i Nordland, dette er 67 flere helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,2 prosent, en økning på 2 prosent.

Høyest sykefravær i Nordland

Nordland har hatt nedgang i sykefraværet på 4,7 prosent fra samme kvartal i fjor, mens landet som helhet har en svak nedgang på 1,5 prosent. Til tross for nedgangen, har Nordland fortsatt det høyeste sykefraværet av fylkene.

Økning i ledigheten i november

I november 2018 er det 2 420 helt ledige i Nordland, dette er 180 flere helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,0 prosent, en økning på 8 prosent. I Norge sett under ett er ledigheten uendret i forhold til samme periode i fjor.

Uendret ledighet i Nordland i oktober

I oktober 2018 er det 2 329 helt ledige i Nordland, dette er 78 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 1,9 prosent, en nedgang på 3 prosent. I Norge sett under ett er ledigheten 7 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

Lav ledighet i Nordland i september

I september 2018 er det 2 344 helt ledige i Nordland, dette er 116 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 1,9 prosent, en nedgang på 5 prosent. I Norge sett under ett er ledigheten 8 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

Nordland har høyest sykefravær i landet

Med et legemeldt sykefravær på 5,8 prosent i 2. kvartal 2018 har Nordland en nedgang på hele 6,8 prosent fra samme kvartal i fjor, mot landet som helhet som har en nedgang på 4,1 prosent. Til tross for stor nedgang, har Nordland det høyeste sykefraværet av fylkene.

185 færre ledige i Nordland

I august 2018 er det 2 459 helt ledige i Nordland, dette er 185 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,0 prosent, en nedgang på 7 prosent. I Norge sett under ett er ledigheten 9 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

2,0 prosent ledighet i Nordland

I juli 2018 er det 2 487 helt ledige i Nordland, dette er 180 færre helt ledige enn på samme tid i fjor¹. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,0 prosent, en nedgang på 7 prosent. I Norge sett under ett er ledigheten 9 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

1,7 prosent ledighet i Nordland

I juni 2018 er det 2 118 helt ledige i Nordland, dette er 408 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 1,7 prosent, en nedgang på 16 prosent siste år. I Norge sett under ett er ledigheten 15 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

Ingen endring i sykefraværet i Nordland

Med et legemeldt sykefravær på 6,4 prosent i 1. kvartal 2018 har Nordland en nedgang på 0,1 prosent fra samme kvartal i fjor. Nordland har tredje høyest sykefravær av fylkene.

Historisk lav ledighet i Nordland

I mai 2018 er det 2 125 helt ledige i Nordland, dette er 443 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 1,7 prosent, en reduksjon på 17 prosent siste år. Nordland har aldri hatt lavere ledighet i mai måned tidligere år. I Norge sett under ett er ledigheten 15 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

NAVs bedriftsundersøkelse 2018

Virksomhetene i Nordland kunne ansatt 4 000 flere i 2018 hvis riktige kvalifikasjoner Virksomheter i Nordland kunne ansatt 4 000* flere i 2018 hvis søkerne hadde hatt rett kompetanse. Det er spesielt innenfor helse- og sosialsektoren, bygg og anlegg, undervisning samt transport at mangelen på kvalifikasjoner er størst.

358 færre ledige i Nordland i april

I april 2018 er det 2 475 helt ledige i Nordland, dette er 358 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,0 prosent, en reduksjon på 13 prosent siste år. I Norge sett under ett er ledigheten lavere enn i samme periode i fjor.

519 færre ledige i Nordland

I mars 2018 er det 2 442 helt ledige i Nordland, dette er 519 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,0 prosent, en reduksjon på 18 prosent siste år. I Norge sett under ett er ledigheten lavere enn i samme periode i fjor.

Stabilt høyt sykefravær i Nordland

Med et legemeldt sykefravær på 6,3 prosent i 4. kvartal 2017 har Nordland en økning på 1,6 prosent fra samme kvartal i fjor. Nordland har nest høyest sykefravær av fylkene.

465 færre ledige i Nordland

I februar 2018 er det 2 609 helt ledige i Nordland, dette er 465 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,1 prosent, en reduksjon på 15 prosent. I Norge sett under ett er ledigheten lavere enn i samme periode i fjor.

2,2 prosent ledighet i Nordland

I januar 2018 er det 2 724 helt ledige i Nordland, dette er 649 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,2 prosent, en reduksjon på 19 prosent. I Norge sett under ett er ledigheten lavere enn i samme periode i fjor.

Pressekontakt

Vi hjelper media med å finne lokale talspersoner, tall, analyser og andre fakta om NAVs tjenestetilbud i fylket.