Dette kan du søke om

Vi vurderer behovet ditt for økonomisk sosialhjelp sammen med deg og gjør en individuell vurdering. Hvor mye du kan få utbetalt er avhengig av din familiesituasjon, antall personer som hører til husholdningen, bosituasjonen med mer.

Utgifter du kan søke om å få hjelp med

Du kan søke om å få hjelp med utgifter til

Har du gjeldsproblemer?

Du kan i utgangspunktet ikke få dekket utgifter til gjeld. Hvis du har gjeld, kan du få økonomisk rådgivning og hjelp til å inngå avtale med kreditor. Hjelpen kan blant annet bestå i å inngå avtale om en nedbetalingsplan, endrede lånevilkår eller betalingsutsettelse. For mer informasjon, se veiviser for økonomi- og gjeldsrådgivning.

I enkelte tilfeller kan NAV vurdere å dekke utgifter til gjeld, for eksempel når det er fare for å miste strømmen eller boligen og det ikke finnes andre muligheter for å forhindre dette.

Hvordan søker du?

Du skal søke til NAV-kontoret der du bor. Stadig flere kommuner kan ta i mot digitale søknader. Hvis du ikke skal søke digitalt, kan du søke med kommunens papirskjema.

Søk her.

For mer informasjon, se dette bør du vite før du søker.