Dette kan du søke om

I enkelte tilfeller kan NAV vurdere å gi økonomisk støtte til å betale utgifter til gjeld- Dette gjelder for eksempel i situasjoner når du holder på å miste strømmen i boligen eller boligen, og det ikke finnes andre muligheter for å hindre at dette skjer.