Stønad ved gravferd og båretransport

 • netto formue fra siste tilgjengelige skattemelding/likningsutskrift fra siste hele år før dødsåret
 • forsikringsbeløp som utbetales etter dødsfallet 
 • tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet
 • utbetalinger fra begravelseskasser, organisasjoner, foreninger eller lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet 
Nettoformue   1 000 kroner
Forsikring     0 kroner
Tjenestepensjon for måneden etter dødsfallet 2 500 kroner
Begravelseskasse    1 700 kroner
= Sum formue mv.  5 200 kroner
Gravferdsstønad 25 377 kroner
- formue mv.      5 200 kroner
= maksimal mulig stønad 20 177 kroner
 • den avdødes og gjenlevedes samlede finansformue (bankinnskudd og omsettelige verdipapirer) fra siste tilgjengelige skattemelding. Det er skattemeldingen fra året før dødsåret som blir lagt til grunn
 • forsikringsbeløp som utbetales etter dødsfallet
 • tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet
 • utbetalinger fra begravelseskasser, organisasjoner, foreninger eller lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet
Parets samlede brutto finansformue 30 000 kroner
Forsikring 0 kroner
Tjenestepensjon utbetalt for månedene etter dødsmåneden   2 500 kroner
Begravelseskasse 1 700 kroner
= Sum formue mv.      34 200 kroner
- Fribeløp         25 377 kroner
= Beregningsgrunnlag 8 823 kroner
Gravferdsstønad 25 377 kroner
- Beregningsgrunnlag 8 823 kroner
Gravferdsstønad til utbetaling 16 554 kroner 
 • det er lang avstand til nærmeste begravelsesbyrå eller 
 • det er nødvendig å benytte ferge og ventetiden er lang eller 
 • det er nødvendig å leie ferge
 • dødsfallet skjer under midlertidig opphold i et annet nordisk land