Satsene er endret fra 1. januar 2020.

Gravferdsstønad

Gravferdsstønaden blir behovsprøvd. Det kan gis opptil 24 734 kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.

Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.

Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil 24 734 kroner til dekning av utgifter til gravferden.

Båretransport

Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel på 2 473 kroner) dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt.

Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade.

Det skal betales egenandel også når avdøde er under 18 år.

Når må du søke?

Fristen for å søke er senest 6 måneder fra dato for dødsfallet.

Hvordan søker du?

Søknaden inneholder en orientering og veiledning. Det er viktig at du leser dette før du fyller den ut.

Du søker på skjemaet "Krav om gravferdsstønad - NAV 07-02.08".