Stønad ved gravferd og båretransport

 • netto formue 
 • forsikringsbeløp som utbetales etter dødsfallet 
 • tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet
 • utbetalinger fra begravelseskasser, organisasjoner, foreninger eller lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet 
 • summen av avdødes og gjenlevendes samlede finansformue (bankinnskudd og omsettelige verdipapirer) over 50 754 kroner
 • forsikringsbeløp som utbetales etter dødsfallet 
 • tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet
 • utbetalinger fra begravelseskasser, organisasjoner, foreninger eller lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet
 • det er lang avstand til nærmeste begravelsesbyrå eller 
 • det er nødvendig å benytte ferge og ventetiden er lang eller 
 • det er nødvendig å leie ferge
 • dødsfallet skjer under midlertidig opphold i et annet nordisk land