Internrevisjonen i NAV: Mangelfull EØS-kompetanse og dårlig kapasitet bidro til feiltolkningen

  • mangelfull EØS-kompetanse i NAV  
  • dårlig kapasitet i Arbeids- og velferdsdirektoratet  
  • misforståelser og dårlig kommunikasjon internt og eksternt