Internrevisjonens rapport: Kartlegging av fakta i EØS-saken