Rapport fra juridiske eksperter: «Ikke stykkevis og delt» - NAV må jobbe ut fra og forstå EØS-rettslig metode

Som følge av NAVs feiltolkning av EØS-forordningen, har NAV bestilt en gjennomgang av hvilke EØS-rettslige forpliktelser NAV har. Gjennomgangen er gjort av eksterne juridiske eksperter fra de tre juridiske fakultetene i Norge.

Eksperter i EØS- og trygderett ved de tre juridiske fakultetene i Norge mener NAV i større grad må tolke folketrygdens regler ut fra EØS-forpliktelsene.  

Det er blant konklusjonene i en juridisk gjennomgang arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng bestilte på bakgrunn av NAVs feiltolkning av EØS-forordning 21. Vågeng ønsket at eksterne jurister skulle gi sine synspunkter på hvordan folketrygdloven skal tolkes i henhold til EØS-forpliktelsene.  

Norsk forvaltningstradisjon er ikke tilstrekkelig 

Et av hovedbudskapene i rapporten er at man må gå bredt ut i den konkrete vurderingen av EØS-rettslige spørsmål. Trygdeforordningen eksisterer ikke i et vakuum.  

Rapporten slår blant annet fast at det ikke er tilstrekkelig å ta utgangspunkt i den norske forvaltningstradisjonen. NAV må jobbe ut fra EØS-rettslig metode og ikke utelukkende ut fra norsk rettstradisjon. NAV må også følge den løpende rettsutviklingen i EU og styrke det faglige samarbeidet med andre land.  

Rapporten er skrevet av professor Ingunn Ikdahl (UiO), professor Christian Franklin (UiB), førsteamanuensis Martin Hennig (UiT), og stipendiat Johan Vorland Wibye (sekretær, UiO). Arbeidet ble ledet av Kunnskapsavdelingen i NAV.

Pressekontakt 

E-post: presse@nav.no.  
NAVs pressevakt: 40 00 31 44 (mottar ikke sms).