Lese- og sekretærhjelp

  • Til arbeid, utdanning eller arbeidstrening kan du få det antallet timer med lese- og sekretærhjelp som du har behov for. Utdanningen eller arbeidstreningen må bli ansett som nødvendig for at du skal få jobb - du vil ikke ha rett til lese- og sekretærhjelp hvis du tar utdanning av andre grunner.
  • Til politisk arbeid eller organisasjonsarbeid kan du få lese- og sekretærhjelp i opptil 360 timer per år.
  • Til oppgaver i hverdagen, for eksempel å lese posten din, kan du få 120 timer per år.
  • en bekreftelse på synshemningen din
  • forventet antall timer hjelp du ønsker per uke, og hva de timene skal brukes til. Hjelpen kan være til arbeid, utdanning, arbeidstrening, for å utføre verv i organisasjoner eller i hverdagen. Legg ved dokumentasjon på utdanningen, stillingen, arbeidstreningen eller vervet. Dokumentasjon til utdanning kan være bekreftelse på opptak, studieprogram, arbeidskrav, obligatoriske studieopphold og undervisningsform. Dokumentasjon i arbeid kan være stillingsandel, arbeidsform og nødvendig reisevirksomhet. Dokumentasjon for verv kan være type verv, varighet, omfang og nødvendig reisevirksomhet. For bruk i hverdagen er det tilstrekkelig å informere om behovet.
  • en beskrivelse av hva du konkret trenger hjelp til og hvorfor utlånte hjelpemidler ikke er tilstrekkelig