Lese- og sekretærhjelp

Lese- og sekretærhjelp kan hjelpe deg med å lese skriftlig materiale og kan bistå med nødvendig skrivearbeid.

Hvem kan få lese- og sekretærhjelp?

Du kan få lese- og sekretærhjelp hvis du er blind eller svaksynt, og når hjelpen er nødvendig for at du skal kunne utføre arbeidet ditt, gjennomføre utdanning eller delta på arbeidstrening som er relevant for deg. Du kan også få lese- og sekretærhjelp dersom du er engasjert i organisasjonsarbeid, har politiske verv eller for å fungere i dagliglivet.
Du har ikke rett til lese- og sekretærhjelp hvis du har problemer med lesing og skriving av andre årsaker enn redusert syn.

Hva er lese- og sekretærhjelp?

En lese- og sekretærhjelp er en person som hjelper deg med å lese skriftlig materiale som er utilgjengelig for deg, og som bistår med nødvendig skrivearbeid. Lese- og sekretærhjelpen kan bistå med å beskrive annen visuell informasjon og å arkivere.

NAV betaler lese- og sekretærhjelpen per time etter at søknaden er innvilget. Du må selv finne en person som kan være lese- og sekretærhjelp for deg. 

Dersom lese- og sekretærhjelpen er ansatt på arbeidsplassen, kan arbeidsgiver få utbetalt tilskudd tilsvarende antall timer som blir brukt. Du kan få lese- og sekretærhjelp så lenge arbeidsforholdet, utdanningen, arbeidstreningen eller vervet varer. Hvis du igjen får behov for lese- og sekretærhjelp, må du søke på nytt.

Nyttig å vite

 • Til arbeid, utdanning eller arbeidstrening kan du få det antallet timer med lese- og sekretærhjelp som du har behov for. Utdanningen eller arbeidstreningen må bli ansett som nødvendig for at du skal få jobb - du vil ikke ha rett til lese- og sekretærhjelp hvis du tar utdanning av andre grunner.
 • Til politisk arbeid eller organisasjonsarbeid kan du få lese- og sekretærhjelp i opptil 360 timer per år.
 • Til oppgaver i hverdagen, for eksempel å lese posten din, kan du få 120 timer per år.

Hvordan søker du?

For å søke om lese- og sekretærhjelp bruker du søknadsskjemaet lese- og sekretærhjelp for blinde og svaksynte – NAV 10-07.30 (nav.no)

Dette må du legge ved søknaden:

 • en bekreftelse på synshemningen din
 • forventet antall timer hjelp du ønsker per uke, og hva de timene skal brukes til. Hjelpen kan være til arbeid, utdanning, arbeidstrening, for å utføre verv i organisasjoner eller i hverdagen. Legg ved dokumentasjon på utdanningen, stillingen, arbeidstreningen eller vervet. Dokumentasjon til utdanning kan være bekreftelse på opptak, studieprogram, arbeidskrav, obligatoriske studieopphold og undervisningsform. Dokumentasjon i arbeid kan være stillingsandel, arbeidsform og nødvendig reisevirksomhet. Dokumentasjon for verv kan være type verv, varighet, omfang og nødvendig reisevirksomhet. For bruk i hverdagen er det tilstrekkelig å informere om behovet.
 • en beskrivelse av hva du konkret trenger hjelp til og hvorfor utlånte hjelpemidler ikke er tilstrekkelig

Meld fra om endringer

Hvis du får endringer i inntekt, familiesituasjon og/eller jobbsituasjon, eller planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.

Til lese- og sekretærhjelpen

Du får betalt for å hjelpe til med lesing og skriving.

Det stilles ingen krav til kvalifikasjoner for å være lese- og sekretærhjelp. Du kan lese mer om hva den synshemmede kan forvente av deg som lese- og sekretærhjelp i rundskrivet (lovdata.no)

 • Regningsskjema: Du må sende inn regningsskjema for å få utbetalt lønn. Regningsskjemaet ligger i NAVs skjemaveileder (nav.no) og må sendes til oss i posten. Når du blir bedt om å skrive inn personnummer, skal du skrive inn personnummeret til personen du er lese- og sekretærhjelp for.

 • Reiseregning: Det må føres reiseregning for å få refundert reiseutgifter. Dette gjøres ved innsending av regningsskjema for lønn.

 • Satser (lovdata.no)

 • Feriepenger: Det skal utbetales feriegodtgjørelse i henhold til Lov om ferie av 29. april 1988.

 • Utbetaling arbeidsplass: NAV benytter EHF-faktura (nav.no)

 • Taushetserklæring: Som lese- og sekretærhjelp har du taushetsplikt fordi du utfører oppdrag på vegne av NAV. Du må underskrive taushetserklæring (pdf).