Lese og skrive

 • få løst praktiske problemer i dagliglivet
 • fungere i barnehage, grunnskole, videregående skole og som lærling
 • bli i stand til å skaffe deg eller beholde arbeid, eller gjennomføre utdanning eller arbeidstrening
 • Tilskudd til kjøp av PC eller nettbrett for skoleelever Dersom du har spesifikke lese- og skrivevansker og har et dokumentert behov for PC eller nettbrett til skolearbeid i grunnskolen, kan du få et tilskudd på 3 200 kroner til kjøp av PC eller nettbrett. Dokumentasjonen må være signert av PP-tjenesten, logoped eller lignende. Kontaktpersonen ved skolen må bekrefte at PC eller nettbrett skal inngå i det pedagogiske opplegget ved skolen. I begrunnelsen for søknaden skal det gis en generell beskrivelse av undervisningen, og hvorfor det er nødvendig med datahjelpemidler. Det skal oppgis et navn på oppfølgingsansvarlig.
 • Datahjelpemidler Det kan gis stønad til spesialtilpasning av datautstyr, som gjør at du kan bruke standard utstyr hjemme hos deg selv, på arbeidsplassen eller på skolen. Les mer om datahjelpemidler.
 • Programvare Programvare kan være både et pedagogisk tiltak og et praktisk hjelpemiddel. Det er hensikten med bruken som avgjør om det er et pedagogisk tiltak eller et praktisk hjelpemiddel. Er hensikten å bruke programvare til for eksempel å trene eller lære begreper, er det et pedagogisk tiltak som skolen har ansvar for. Hvis hensikten er å kommunisere eller kompensere for vanskene, kan folketrygden dekke hjelpemidlet.
 • Lese- og sekretærhjelp Du kan få lese- og sekretærhjelp dersom du ser så dårlig at du selv med bruk av hjelpemidler ikke klarer å lese og skrive funksjonelt, og for at du skal kunne utføre arbeidet ditt, gjennomføre utdanning eller delta på arbeidstrening som er relevant for deg. Du kan også få noe hjelp til organisasjonsarbeid og oppgaver i hverdagen. Les mer om lese- og sekretærhjelp.
 • utlevering og tilbakelevering
 • montering og demontering
 • opplæring
 • reparasjon og vedlikehold
 • forsikring
 • rammeavtaler