Når du ikke er medlem av folketrygden, har du ingen rettigheter etter folketrygdloven. Det betyr at du heller ikke skal betale trygdeavgift.

Arbeid eller langvarige opphold i utlandet kan medføre at medlemskapet i folketrygden opphører. Se Arbeid og opphold i utlandet

Pliktig medlem etter reglene i folketrygdloven

Medlem som bosatt: Er du bosatt i Norge, er du som hovedregel medlem i folketrygden. For at du skal anses som bosatt, må oppholdet ditt i Norge vare, eller ha til hensikt å vare i minst 12 måneder. Det er en forutsetning for medlemskapet at du har lovlig opphold i Norge. Når du flytter til Norge for å være her i minst 12 måneder, blir du medlem fra innreisedatoen.

Når du er medlem som bosatt i Norge, kan du oppholde deg i utlandet i inntil 12 måneder i strekk, og fortsatt være medlem i folketrygden. Du kan også pendle mellom Norge og utlandet og være i utlandet i inntil seks måneder i to eller flere år. Hvis du er yrkesaktiv, forutsettes det i tillegg at du arbeider for norsk arbeidsgiver som har plikt til å betale arbeidsgiveravgift i Norge, og at du ikke mottar lønn fra utenlandsk arbeidsgiver.

Ikke bosatt i Norge: Selv om du ikke bor i Norge, er du pliktig medlem i folketrygden hvis du

  • arbeider i Norge eller på norsk kontinentalsokkel
  • er norsk statsborger/EØS-statsborger, og ansatt på norsk skip. Det er unntak hvis du er cateringansatt på turistskip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister NIS.
  • er norsk statsborger/EØS-statsborger, og ansatt i den norske statstjeneste i utlandet
  • er norsk statsborger/EØS-statsborger, og mottar støtte fra Lånekassen for å følge studier i utlandet. Det er unntak hvis du studerer innenfor Norden, da skal du være medlem i trygdeordningen i det landet der du er folkeregistrert.