Farskap eller medmorskap fastsatt i utlandet

Farskap eller medmorskap fastsatt i utlandet kan anerkjennes i Norge.

Når en avgjørelse om farskap eller medmorskap fra utlandet blir anerkjent i Norge, så vil avgjørelsen gjelde på samme måte som om farskapet eller medmorskapet var fastsatt i Norge. Det skal da  legges til grunn i alle sammenhenger hvor farskap eller medmorskap er av betydning. 

Når er det aktuelt å søke om anerkjennelse av farskap eller medmorskap?

Hvis farskapet eller medmorskapet for barnet ditt er fastsatt utenfor Norden, kan du søke om at den utenlandske avgjørelsen anerkjennes i Norge. Du kan også søke om anerkjennelse av utenlandske avgjørelser om endring av farskap eller om frifinnelse for farskap. NAV har laget et søknadsskjema som ligger under “Relatert informasjon”. Send søknaden til NAV sammen med: 

  • Barnets fødselsattest; en internasjonal eller utvidet versjon dersom dette finnes 
  • Dokumentasjon på hvordan farskapet/medmorskapet ble fastsatt; for eksempel erklæring, dom eller forvaltningsvedtak
  • Dokumentasjon på foreldrenes og barnets identitet; for eksempel pass eller gyldig identitetskort

Avgjørelsen eller annen dokumentasjonen på fastsettelsen må enten være i original og påført apostillestempel, eller være legalisert av myndighetene i landet hvor dokumentene er utstedt. De resterende dokumentene må være i original eller bekreftet kopi. 

Vi kan returnere originaldokumentene til deg dersom du ber om det. 

Dokumenter på andre språk må oversettes til norsk eller engelsk av statsautorisert oversetter.

NAV oversender vedtaket til Skatteetaten for registrering, dersom farskapet eller medmorskapet blir anerkjent.

Det er ikke nødvendig å søke om anerkjennelse når:

  • Du og den andre forelderen var gift da barnet ble født. Farskap eller medmorskap følger da i de aller fleste land direkte av ekteskapet, dette kalles «pater est»-regelen. Farskapet eller medmorskapet anses da å følge direkte av utenlandsk lov. Foreldrene må kontakte Skatteetaten hvis ekteskapet er inngått i utlandet, og dette ikke er registrert i Norge.
  • Farskap eller medmorskap er fastsatt ved rettskraftig dom eller erklæring i ett av de nordiske landene (Danmark, Finland, Island og Sverige). Du må da ta kontakt med Skatteetaten for å få registrert farskapet eller medmorskapet i Norge.