Farskap eller medmorskap fastsatt i utlandet

  • Barnets fødselsattest; en internasjonal eller utvidet versjon dersom dette finnes 
  • Dokumentasjon på hvordan farskapet/medmorskapet ble fastsatt; for eksempel erklæring, dom eller forvaltningsvedtak
  • Dokumentasjon på foreldrenes og barnets identitet; for eksempel pass eller gyldig identitetskort
  • Du og den andre forelderen var gift da barnet ble født. Farskap eller medmorskap følger da i de aller fleste land direkte av ekteskapet, dette kalles «pater est»-regelen. Farskapet eller medmorskapet anses da å følge direkte av utenlandsk lov. Foreldrene må kontakte Skatteetaten hvis ekteskapet er inngått i utlandet, og dette ikke er registrert i Norge.
  • Farskap eller medmorskap er fastsatt ved rettskraftig dom eller erklæring i ett av de nordiske landene (Danmark, Finland, Island og Sverige). Du må da ta kontakt med Skatteetaten for å få registrert farskapet eller medmorskapet i Norge.