Reisetilskudd

 • Du som er yrkesaktiv - det vil si arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende eller frilanser. 
 • Du som trenger transport til og fra arbeidsstedet på grunn av helseplager.
 • Du som har rett til sykepenger. Reisetilskuddet kommer da i stedet for sykepengene. Du kan også kombinere graderte sykepenger med gradert reisetilskudd. 
 • Peter tjener 312 000 kroner per år delt på 260 dager = kr 1 200 i dagsats.
 • Hvis Peter jobber 50 % og er 50 % sykmeldt, utgjør sykepengene 600 kroner.
 • Peter kan få refundert taxiutgifter begrenset oppad til 600 kroner.
 • hvilken periode det blir søkt reisetilskudd for 
 • begrunnelse for at du ikke kan reise på vanlig måte til og fra jobben, og at du ellers ville vært sykmeldt. 
 1. Du eller arbeidsgiveren din legger ut for reiseutgiftene.
 2. Når perioden med reisetilskudd er over, fyller du ut søknaden om å få igjen pengene fra NAV.
 3. Du laster opp kvitteringene i søknaden. 
 • Hvis arbeidsgiveren din skal ha pengene: Du kan krysse av for om arbeidsgiveren din har lagt ut. Da trenger ikke arbeidsgiveren din å søke om refusjon, men får utbetalt pengene direkte fra NAV.
 1. Fyll ut søknad om reisetilskudd til arbeidsreiser
 2. Legg ved kvitteringer for transporten.
 3. Det kommer opp et førstesideark som du skriver ut og legger øverst når du sender skjemaet i posten.
 1. Reisetilskudd – papirsøknad, se over
 2. Sykepenger – velg mellom del D av papirsykmeldingen eller digital søknad om sykepenger