Reisetilskudd

 • Du som er yrkesaktiv - det vil si arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende eller frilanser. 
 • Du som trenger transport midlertidig til og fra arbeidsstedet på grunn av helseplager.
 • Du som har rett til sykepenger. Reisetilskuddet kommer da i stedet for sykepengene. Du kan også kombinere graderte sykepenger med gradert reisetilskudd. 
 • Peter tjener 312 000 kroner per år delt på 260 dager = kr 1 200 i dagsats.
 • Hvis Peter jobber 50 % og er 50 % sykmeldt, utgjør sykepengene 600 kroner.
 • Peter kan få refundert taxiutgifter begrenset oppad til 600 kroner.
 • hvilken periode det blir søkt reisetilskudd for 
 • begrunnelse for at du ikke kan reise på vanlig måte til og fra jobben, og at du ellers ville vært sykmeldt. 
 1. Du eller arbeidsgiveren din legger ut for reiseutgiftene.
 2. Når perioden med reisetilskudd er over, får du en melding om at du kan fylle ut søknaden på Ditt sykefravær
 3. Du laster opp bilde av kvitteringene i søknaden. 
 • hvis du ikke har bankID eller annen legitimasjon på høyeste sikkerhetsnivå 
 • hvis du har strengt fortrolig adresse i Folkeregisteret
 1. Fyll ut søknad om reisetilskudd til arbeidsreiser (farget oransje i lista)
 2. Legg ved kvitteringer for transporten.
 3. Det kommer opp et førstesideark som du skriver ut og legger øverst når du sender skjemaet i posten.