Arkiv 2. kvartal 2017 Sykepengestatistikk

Statistikk per 2.kvartal 2017

Tabeller

Utviklingen for sykepenger

Nedgang i erstattede sykedager blant ordinære arbeidstakere

Det har vært en nedgang i erstattede sykepengedager for ordinære arbeidstakere på 5,8 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2016. Dette tilsvarer en nedgang 441 500 dager. Noe av nedgangen skyldes at i fjor lå påsken i første kvartal, og det dermed er færre erstattede dager enn det pleier å være i et kvartal uten påske.

Det er små forskjeller mellom kvinner og menn. Kvinner har en nedgang i antall erstattede dager med 5,6 prosent og for menn 6,3 prosent.

Sykepengetilfeller

Det har vært en liten nedgang i antall sykepengetilfeller for arbeidstakere. Ser vi på utviklingen over tid for andre grupper som kan motta sykepenger, har det blitt noen flere arbeidsløse som mottar sykepenger. Fra 2. kvartal 2014 har det blitt omtrent 1 000 flere tilfeller. Videre ser vi at det har blitt færre selvstendig næringsdrivende som mottar sykepenger. Fra toppåret 2009 har det gått fra 7 900 tilfeller til 4 770 tilfeller.

Oppbrukte sykepengerettigheter

Det er omtrent 700 færre personer som brukte opp sykepengerettighetene sine sammenlignet med samme kvartal i fjor. I 2. kvartal 2017 brukte 9 038 personer opp rettighetene sine. Det er flere kvinner enn menn som bruker sykepengerettighetene. Dette henger sammen med at flere kvinner enn menn er sykmeldt.

 

Kontaktinfo statistikk: nav.statistikk@nav.no