Erstattede sykepengetilfeller i 2 kv 2008-2017. Arbtakere. Fylke og kjønn. Antall