Sykepengedager betalt av folketrygden. 2 kvartal 2002-2017. I tusen dager