Arkiv - Sykepengestatistikk 4. kvartal 2016

Statistikk per 4.kvartal 2016

Tabeller

Utviklingen for sykepenger

Svak nedgang i erstattede sykedager blant ordinære arbeidstakere

Det har vært en svak nedgang i erstattede sykepengedager for ordinære arbeidstakere på 4,0 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2015. Dette tilsvarer en reduksjon 279 000 dager. Det er små forskjeller mellom kvinner og menn. Kvinner har en nedgang i antall erstattede dager med 3,5 prosent og for menn ligger nedgangen på 4,9 prosent.

Det er noen fylker som skiller seg ut med større nedgang i antall sykepengedager. Buskerud har en nedgang på 12 prosent, deretter følger Sør-Trøndelag med 11 prosent og Troms med 10 prosent. Hedmark og Vestfold har en økning i antall erstattede sykedager på henholdsvis 1,1 prosent og 0,5 prosent.

Antallet sykefraværstilfeller for ordinære arbeidstakere har gått ned med 3,5 prosent, noe som tilsvarer en nedgang på 7 300 tilfeller

Oppbrukte sykepengerettigheter

Det er noe flere personer som brukte opp sykepengerettighetene sine sammenlignet med samme kvartal i fjor. I 4. kvartal 2016 brukte 10 658 personer opp rettighetene sine mot 10 569 i fjor.

I noen fylker er det flere som har brukt opp sykepengerettighetene sine. Det gjelder Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal med en økning på 16 prosent.