Sykepengedager betalt av folketrygden. 4 kvartal 2002-2016. I tusen dager