Registrerte sykepengetilfeller med oppbrukt sykepengerett i 4 kv 2015-2016. Arbtakere. Næring og kjønn. Antall

 

Registrerte tilf med oppbrukt sp rett i 4 kv 2015-2016. Arbtakere. næring og kjønn. Andel av sysselsatte i promille