Sykepengetilfeller betalt av folketrygden. 4 kvartal 2002-2016. Antall