Arkiv - Sykepengestatistikk 1. kvartal 2016

Statistikk per 1.kvartal 2016

Tabeller

Utviklingen for sykepenger

216 528 tilfeller fikk refundert sykepenger fra folketrygden i 1. kvartal 2016, en nedgang på 4,1 prosent fra samme kvartal i fjor. Det har vært nedgang i mange fylker, mens Hedmark, Vestfold og Møre og Romsdal har hatt noe økning. Antall sykepengetilfeller blant selvstendig næringsdrivende er redusert med 8,7 prosent fra 1 kvartal 2015 til 1 kvartal 2016.

Det har vært en nedgang på 4,9 prosent i antall dager betalt av folketrygden. Finnmark og Møre og Romsdal er de eneste fylkene med økning i erstattede dager. Selvstendig næringsdrivende har hatt en nedgang i antall dager på 7,1 prosent sammenlignet med i fjor.

Det er nedgang i antall tilfeller med oppbrukt sykepengerett i 1. kvartal 2016 på 7,1 prosent sett i forhold til 1. kvartal 2015. Da vi ikke kan publisere sysselsettingstall (pga. problemer med det nye a-ordningen), viser vi utviklingen i antall sykepengetilfeller fordelt på fylke. Flere fylker har en nedgang i antall tilfeller, men det er snakk om små endringer.