Sykepengedager betalt av folketrygden. 1. kvartal 2002-2016. I tusen dager